Fick Guldhjälmen för idogt arbete med arbetsmiljöfrågor

Huvudskyddsombudet Anna Helgesson vann Vattenfalls Guldhjälmen 2017 för sina mångåriga insatser för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på jobbet.

Guldhjälmen-pristagaren Anna Helgesson och prisutdelaren Dag Svensson

Guldhjälmen 2017-pristagaren Anna Helgesson och prisutdelaren Dag Svensson, HR-chef på Vattenfall Generation, med Guldhjälmen-nålen och vinnartårtan i förgrunden.

Vattenfall har delat ut Guldhjälmen sedan 1958 till anställda som ingripit rådigt eller för förtjänstfull verksamhet inom området arbetsmiljö. I årets tävling var fyra kandidater nominerade och juryn valde Anna Helgesson – som den 147:e vinnaren – med följande motivering:

”Anna har i rollen som huvudskyddsombud varit en stor hjälp i alla diskussioner gällande arbetsmiljö. Hon är också genom sin kreativitet och sitt idoga, systematiska arbete med riskhantering och uppföljning av incidenter ett stort stöd för Vattenfall R&D.

Anna har även en roll som samordnande huvudskyddsombud. I den rollen har Anna varit ytterst värdefull genom sin stora kunskap inom arbetsmiljö, sin konstruktivitet och sin förmåga att hantera komplexa frågor. Anna har också varit viktig i genomförandet av riskbedömningar i samband med förändringar i verksamheten.”

– Det här var jätteroligt och ingenting jag hade förväntat mig direkt. Jag försöker att strukturera och följa upp, se till att inga frågor glöms bort. Min drivkraft är att skapa förutsättningar en säker och god arbetsmiljö för mina kollegor, säger Anna Helgesson, till vardags ingenjör på Vattenfall R&D i Älvkarleby och forskar inom dammsäkerhet.

Anna började på Vattenfall 1996 och har varit skyddsombud sedan 2002. I dag är hon en av fyra skyddsombud inom hela Vattenfall R&D och totalt inom koncernen finns det omkring 300.

Guldhjälmen-pristagaren Anna Helgesson och prisutdelaren Dag Svensson Guldhjälmen 2017-pristagaren Anna Helgesson och prisutdelaren Dag Svensson, HR-chef på Vattenfall Generation, med Guldhjälmen-nålen och vinnartårtan i förgrunden.  Vattenfall har delat ut Guldhjälmen sedan 1958 till anställda som ingripit rådigt eller för förtjänstfull verksamhet inom området arbetsmiljö. I årets tävling var fyra kandidater nominerade och juryn valde  Anna Helgesson – som den 147:e vinnaren – med följande motivering:  ”Anna har i rollen som huvudskyddsombud varit en stor hjälp i alla diskussioner gällande arbetsmiljö. Hon är också genom sin kreativitet och sitt idoga, systematiska arbete med riskhantering och uppföljning av incidenter ett stort stöd för Vattenfall R&D.  Anna har även en roll som samordnande huvudskyddsombud. I den rollen har Anna varit ytterst värdefull genom sin stora kunskap inom arbetsmiljö, sin konstruktivitet och sin förmåga att hantera komplexa frågor. Anna har också varit viktig i genomförandet av riskbedömningar i samband med förändringar i verksamheten.”  – Det här var jätteroligt och ingenting jag hade förväntat mig direkt. Jag försöker att strukturera och följa upp, se till att inga frågor glöms bort. Min drivkraft är att skapa förutsättningar en säker och god arbetsmiljö för mina kollegor, säger Anna Helgesson, till vardags ingenjör på Vattenfall R&D i Älvkarleby och forskar inom dammsäkerhet.  Anna började på Vattenfall 1996 och har varit skyddsombud sedan 2002. I dag är hon en av fyra skyddsombud inom hela Vattenfall R&D och totalt inom koncernen finns det omkring 300.    Anna Helgesson och hennes chef Anna-Maria Wiberg under prisutdelningen

Anna Helgesson och hennes chef Anna-Maria Wiberg under prisutdelningen.

Annas chef, Anna-Maria Wiberg (Section manager, Process & Chemistry) uttalade sig under prisutdelningen;

– Det är kul att vara din chef! Dina styrkor är din klokskap, vilka förändringar vi ska införa nu? Vad är högst prioriterat? Sen din tydlighet när du kommunicerar med oss chefer, vad krävs av oss? Men kanske framförallt din uthållighet, hur du orkar, hur du driver igenom saker, hur du peppar oss chefer att hinna med. Din uthållighet är superhäftig! Anna, du är verkligen värd den här utmärkelsen, du gör ett helt fantastiskt arbete!

Arbetsmiljöforum under dagen

Den 15 maj samlades chefer, skyddsombud och fackliga representanter på Arbetsmiljöforum på Arbetsmiljöforum på Vattenfalls huvudkontor i Arenastaden i Solna för att lyssna på olika seminarier om hälsa och säkerhet, för att nätverka och utbyta erfarenheter. Till exempel pratade skådespelaren Benny Haag om alkohol och drogproblem och stressforskaren Dan Hasson resonerade om stresshantering med en humoristisk vinkling. Vattenfall har varit värd för det årliga forumet sedan 2007. Dagen avrundades med prisutdelning av Guldhjälmen, kaffe och tårta.

– Å ena sidan skulle jag kunna säga att alla ni skyddsombud här inne är värdiga vinnare. Men vi är väldigt återhållsamma med att dela ut pris i kriterium B. Man måste verkligen sticka ut och det gör Anna, säger Dag Svensson, HR-chef på Vattenfall Generation och ordförande i Vattenfalls svenska arbetsmiljöråd.


Fakta om Guldhjälmen

Guldhjälmen har delats ut sedan 1958. Priset delas ut till någon som antingen gjort ett rådigt ingripande eller gjort särskilda insatser för arbetsmiljön på Vattenfall. Priset delas ut årligen under förutsättning att någon uppfyllt något av kriterierna. Pristagare utses av Vattenfalls Arbetsmiljöråd i Sverige där representanter för företaget, HR och arbetstagarna ingår.

Kriterierna för utdelning av guldhjälmen är följande:

Kriterium A: Person som ingripit rådigt och utfört behjärtansvärd handling i samband med person-olycksfall eller plötslig ohälsa. Utmärkelsen enligt detta kriteriet kan endast tilldelas anställd, inhyrd personal eller entreprenör.

Kriterium B: Förtroendevald som under en längre tid förtjänstfullt och framgångsrikt arbetat för effektivisering och främjande av en bättre arbetsmiljö/hälsa i Vattenfall.

Kriterium C: Person vars insats haft stor betydelse för arbetsmiljön/hälsan i Vattenfall, om synnerliga skäl föreligger.

Kriterium D: En person vars proaktiva och rådiga ingripande har medfört att en allvarlig olycka förhindrats.

Se även

Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']