Fler och fler kvinnor blir chefer på Vattenfall

Förra året, 2017, var nästan var fjärde chef en kvinna på Vattenfall. Det är en ökning från tidigare år. Men målet är ännu högre.

Idag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen och de senaste åren har andelen kvinnliga chefer på Vattenfall ökat, från 19 procent 2015 till 23 procent 2017. Bakom ökningen ligger en målmedveten och tydlig inriktning på fler kvinnor i chefsposition.

Tuomo Hatakka och Kerstin Ahlfont. Foto: Jeanette Hägglund

Tuomo Hatakka och Kerstin Ahlfont. Foto: Jeanette Hägglund.

– För Vattenfall är fler kvinnliga chefer en fråga om jämlikhet men framför allt en strategisk fråga. Jag är övertygad om att vi blir ett mer framgångsrikt företag med fler kvinnliga chefer eftersom de tillför perspektiv, insikter och kunnande som går förlorat i en alltför likriktad organisation. För att vi ska kunna bli bättre på att förstå våra kunders behov måste vi spegla det samhälle vi lever i. Och det gäller inte bara könsfördelning utan också mångfald när det gäller ålder, härkomst, sexuell läggning, funktionsnedsättning och så vidare, säger Tuomo Hatakka som är affärsområdeschef för Heat och även Vattenfalls Diversity & Inclusion Officer.

Mångfald blir bonusgrundande

För att andelen kvinnliga chefer ska öka har Vattenfall som mål att minst 35 procent av nytillsatta chefer ska vara kvinnor. Förra året hamnade siffran på 32 procent. Det var en förbättring från 2016, men målet nåddes alltså inte. För att lägga ytterligare tyngd på frågan kommer företagsledningen nu att göra 35-procentsmålet till ett bonusgrundande nyckeltal för chefer i ledningsposition.

– På det här sättet vill vi från koncernledningen ytterligare förtydliga för alla chefer hur stor vikt vi lägger vid den här frågan. Genom att vi lyfter frågan på det här sättet vill vi att alla ska förstå att det här är på allvar. Samtidigt vill jag betona att varje chefsrekrytering görs på ett rättvist sätt där det är den bäst lämpade kandidaten som väljs oberoende av kön, säger Kerstin Ahlfont, Vattenfalls personaldirektör.

Ojämn fördelning

Om man jämför olika delar av Vattenfall ser man att fördelningen av kvinnliga chefer är mycket ojämn. På Customers & Solutions är nära 40 procent av cheferna kvinnor, medan affärsområdet Heat har mindre än 15 procent kvinnliga chefer. Skillnaden är visserligen inte orimlig med tanke på att det är relativt sett färre kvinnor som utbildar sig inom tekniska yrken, och i synnerhet i Tyskland som är den marknad som halkat efter mest. Men Tuomo Hatakka menar ändå att målet för kvinnliga chefer är rimligt även för Vattenfalls tekniktunga verksamheter.

– Vi gör stadiga framsteg mot 35-procentsmålet för kvinnliga chefstillsättningar. Verksamheter som BA Heat sänker takten för oss, men målet är realistiskt även för BA Heat och andra liknande verksamheter. Det gäller att hitta nya vägar när vi söker ny personal och chefer och vi behöver också lyfta fram de goda exempel vi har som kan inspirera andra kvinnor att välja en karriär inom exempelvis vår värmeverksamhet, säger Tuomo Hatakka.


Kvinnliga chefer i Vattenfall

  • Sverige 30 %
  • Nederländerna 27 %
  • Storbritannien 31 %
  • Danmark 19 %
  • Tyskland 13 %

Vattenfalls koncernledning har idag 42 % kvinnor.

Vattenfalls styrelse har idag 38 % kvinnor, exklusive arbetstagarrepresentanter.

Se även

Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Sjukvårdsarbetare

Vattenfall ansluter sig till Beredskapslyftet för att stötta covid-vården

”Vi vill ge medarbetare möjlighet att hjälpa till i den svåra situation vården befinner sig i”, säger vd Anna Borg.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Torbjörn Wahlborg, Tuomo Hatakka, Annika Viklund

Vattenfall: ”Vi står vid er sida. Vi lovar att göra mer.”

Som en reaktion på de protester som sveper över världen fördömer Vattenfall rasism och lovar att fortsätta och intensifiera sitt arbete med mångfald och inkludering.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']