Grönskimrande norrsken över en kåta i vinterlandskap

Vattenfall sänder lyckönskningar på samernas nationaldag 6 februari

Den 6 februari firas samernas nationaldag, sámi álbmotbeaivi. Självklart vill Vattenfall också vara med och gratulera!

Lihkku sámi álbmotbeivviin! / Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn! / Lïkkuos sämij ålmmagen biejvieb! / Lahkoe saemiej åålmegebiejjie! 

Uttrycken är lyckönskningar på den samiska nationaldagen på olika samiska dialekter.

Den samiska nationaldagen firas den 6 februari i hela Sápmi, samernas område som sträcker sig mellan de norra delarna av Sverige, Norge, Finland och in i Ryssland.

annika-ramskold-hallbarhetschef-vf_1920x1080.jpg

– För oss på Vattenfall är det naturligt att uppmärksamma den här dagen. Både för att vi har medarbetare av samisk härkomst men också för att det samiska folket, och framförallt rennäringens företrädare, är en mycket viktig intressentgrupp för våra verksamheter i svenska Sápmi, säger Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef.

Mänskliga rättigheter är en viktig del i Vattenfalls hållbarhetsarbete.

– I Sverige har vi vårt eget urfolk – samerna. Och självklart vill vi också vara med och gratulera på nationaldagen, säger Annika Ramsköld.

Samernas ställning som urfolk bekräftades  av Sveriges riksdag 1977. Datumet för nationaldagen, 6 februari, är valt för att påminna om den första samekongressen som ägde rum samma datum 1917 i Trondheim.

Se även

Vattenfalls koncernledning

Internationella kvinnodagen: Nu är männen i minoritet i Vattenfalls koncernledning

På Vattenfall är nästan två tredjedelar av koncernledningen kvinnor. Vilken skillnad gör det i ett av Europas viktigaste och tekniktunga energibolag? Vi frågade minoritetsgruppen, männen.

Läs hela artikeln
Vattenfalls flagga bredvid Ukrainas flagga

Vattenfall står bakom Ukraina

På torsdagsmorgonen bröt krig ut i Europa. Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar läget.

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln