Vindkraftverk installeras vid Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Horns Rev 3

Första turbinen på plats vid Vattenfalls Horns Rev 3

Totalt 49 turbiner ska installeras på Vattenfalls havsbaserade danska vindkraftpark.

Det första vindkraftverket vid Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Horns Rev 3 har installerats i Nordsjön utanför Danmarks västkust.

Vindkraftparken kommer att leda till att Danmarks årliga elproduktion från vindkraft ökar med cirka 12 procent, och kommer att täcka den årliga elanvändningen för omkring 425 000 danska hushåll.

Stort projekt

På torsdagskvällen den 19 juli installerades det första av 49 vindkraftverk vid Horns Rev 3. Detta är första gången på fem år som en ny havsbaserad vindkraftpark byggs i Danmark.

– Vi är glada över att vi nu har börjat installera vindkraftverken vid Danmarks nästa havsbaserade vindkraftpark. Horns Rev 3 är ett viktigt steg på vägen mot en fossilfri framtid för både Vattenfall och Danmark. Byggandet av vindkraftparken är ett stort projekt som involverar många fartyg och olika typer av arbeten. Vi är mycket noggranna med personalens säkerhet och jag är glad över att arbetet rullar på bra, säger Martin Zappe, projektchef för Horns Rev 3.

I drift nästa år

Vindkraftverken tillverkas av MHI Vestas och fraktas från Esbjergs hamn till Danmarks västkust. Installationen av vindkraftverken väntas pågå fram till november i år och vindkraftverken väntas vara i full drift i början av 2019.

Vattenfall är Danmarks största utvecklare av havsbaserad vindkraft. Utöver Horns Rev 3 utvecklar Vattenfall de havsbaserade vindkraftparkerna Vesterhav Syd och Nord i Nordsjön och Kriegers Flak i Östersjön.

Fakta Horns Rev 3

  • Med en installerad kapacitet på 406 MW och en förväntad årlig produktion på 1 700 GWh kommer Horns Rev 3 att täcka den årliga elanvändningen för omkring 425 000 danska hushåll.
  • Varje vindkraftverk vilar på ett stålfundament som väger upp till 600 ton. Totalt har över 40 000 ton stål används för fundamenten.
  • Rotordiametern är hela 164 meter, vilket innebär att varje vindkraftverk är 187 meter högt och väger nära 1 500 ton inklusive fundamentet.
  • Vindkraftparken Horns Rev 3 ligger i Nordsjön, på 25–40 kilometers avstånd från den danska västkusten.

För mer information, kontakta:
Vattenfalls pressavdelning
08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Prinsessan Ariane vindkraftspark, tidigare Wieringermeer-parken, i Nederländerna

Vattenfall inviger Prinsessan Ariane-parken, Nederländernas största landbaserade vindkraftspark

Idag invigde Vattenfall Nederländernas största landbaserade vindkraftspark. Under invigningen döptes den också officiellt om från Wieringermeer-parken till Prinsessan Ariane vindkraftspark.

Läs hela artikeln