Vallsänge Solbruk

Här mjölkas korna med hjälp av sol och batteri

Mycket mer solel skulle kunna produceras inom jordbruket. Vattenfalls försöksprojekt lagrar solel från ladugårdstak i Kilafors.

Eva Molin och Henrik Johansson bor i ett böljande jordbrukslandskap i Vallsänge i Kilafors i Hälsingland. Gården har ett 40-tal mjölkkor och lika många ungdjur och även ett 40-tal får och lamm. Med hjälp av solpaneler på ladugårdstaket och ett stort batterilager har deras ekologiska lantbruk blivit ännu mer hållbart.

Projektet kallas Solbruket och är ännu ett exempel på satsningar Vattenfall gör för att ta fram klimatsmarta lösningar. Syftet är att hitta nya och bättre sätt att underlätta för en ökad produktion av förnybar el. Projektet drivs av Vattenfall i samarbete med flera aktörer: forskningsinstitutet RISE, Energimyndigheten, Bra Miljöval och inte minst lantbrukarna själva.

Vattenfalls sol/batterilösning hjälper Henrik Johansson och Eva Molin att driva sitt ekologiska lantbruk i Vallsänge i Hälsingland på ett ännu mer hållbart vis.

Eva Molin och Henrik Johansson på Solbruket har stora förväntningar på projektet, även om de, efter den extremt varma och torra sommaren, just nu mest av allt önskar sig mer regn och en rejäl efterskörd av foder.

– Det är bra att det forskas kring den här typen av lösningar, så att utvecklingen går framåt. Med tanke på klimatförändringarna får vi alla skärpa till oss och snabba på omställningen till ett hållbart samhälle, säger Eva Molin.

Sveriges lantbrukare har stora arealer och skulle kunna producera ansenliga mängder solenergi. Hittills har utbyggnaden av solel inom lantbruket inte riktigt tagit fart, dels på grund av att den ekonomiska nyttan inte tidigare varit tillräckligt stor eftersom solel har setts som relativt oprövad teknik. Det finns även en oro för att svaga elnät på landsbygden kan ha svårigheter att hantera en snabb utbyggnad av solel. Där kan batterier hjälpa till att stärka systemet och ge plats för ytterligare förnybar energi från landets lantbruk.

Mejeribilen hämtar ekomjölken från de 40 mjölkkorna.

– Det roligaste med Solbruket är att vi sett att en sådan här anläggning fungerar i praktiken. Faktum är att det har fungerat bättre än väntat, trots att det är ett forskningsprojekt med många osäkerhetsfaktorer, säger Vattenfalls projektledare Annika Larsson som har arbetat nära projektet sedan starten.

Mjölkning drar mycket ström

Den tekniska lösningen i Solbruket kan i korthet beskrivas som en solcellsanläggning med batterilager och intelligent styrning. Eftersom det är en mjölkgård finns de största energibehoven på morgnar och kvällar i samband med mjölkning av de 40 korna. De topparna kan batterilagret ta hand om, för att sedan laddas igen på dagen. Detta gör att behovet av stora huvudsäkringar minskar.

Solpanelerna som täcker 82 kvadratmeter av  ladugårdstaket producerar cirka 10 000 kWh el per år.

De tre batterierna har en lagringskapacitet på totalt 30 kWh och kan leverera en effekt på 10 kW. Ett resultat av projektet så här långt är bedömningen att huvudsäkringen tack vare den nya installationen troligen skulle kunna minskas från 50 till 35 A. Det skulle motsvara en sänkning av nätavgiften med drygt 4000 kronor per år, förutom den besparing som sker genom att gården kan producera en del av sitt elbehov själv.

Batterilager

När mjölkmaskinerna drar igång tas ström från tre kraftfulla batterier. På så sätt kapas effekttopparna vilket gör det möjligt att byta till en mindre och billigare huvudsäkring.

Christian Gruffman på Vattenfall är tekniskt ansvarig för anläggningen.

– En stor utmaning i projektet har varit att sy ihop olika leverantörers produkter tillsammans och installera en lämplig storlek på energilager, i förhållande till behovet. Vår största lärdom har varit att hantera integrationen av alla komponenter praktiskt, inklusive batterilösningen och den intelligenta styrningen av systemet, säger han.

Lönsamt redan inom några år

Magnus Berg på Vattenfalls forsknings- och utvecklingsavdelning är ytterst ansvarig för projektet. Han framhåller hur viktigt det är att genomföra den här typen av praktiska projekt:

– I teorin är det enkelt, men det är först när vi testar praktiskt som vi kan lära oss hur systemet fungerar i verkliga livet. Detta är den stora behållningarna av att jobba tillsammans med Eva och Henrik i Solbruksprojektet. Kommersiellt kommer denna typ av lösning troligen bli ett lönsamt erbjudande inom två till tre år, beroende på prisutvecklingen av batteritekniken och ändringar i regelverket. Hade vi haft samma regelsystem som i Tyskland hade det varit lönsamt redan idag, säger Magnus Berg.

Mer om solbruket

Hör inslaget i Sveriges Radio P4 Gävleborg

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']