Nattbelysning kan släckas vid kustnära vindkraftverk i Danmark

Radar ser till att de röda varningsljusen bara tänds när det är flyg i närheten.

 Ett radarstyrt system vid en tysk vindkraftpark tänder och släcker automatiskt vindkraftverkens belysning när flygplan är i närheten. Foto: Terma A/S.

Ett radarstyrt system vid en tysk vindkraftpark tänder och släcker automatiskt vindkraftverkens belysning när flygplan är i närheten. Foto: Terma A/S.

Vattenfall vill göra de framtida danska vindkraftparkerna Vesterhav Syd och Nord i Nordsjön mindre visuellt påtagliga och har därför ansökt hos myndigheterna om att få ha kraftverkens hinderljus släckta på nätterna.

Med ett nytt system kan man undvika att det översta och starkast lysande röda hinderljuset är tänt hela nätterna. I stället ska det bara tändas när det finns flygplan i närheten. Lösningen skulle göra att det mycket ljusstarka röda hinderljuset är släckt upp till 95 procent av tiden.

– Det är viktigt för oss att vindkraftparkerna harmonierar med omgivande miljö i så stor utsträckning som möjligt. Vi bygger mycket färre vindkraftverk än vad vi har tillstånd till enligt våra avtal, och de är också av mindre format. Vi vill dessutom att hinderljusen inte ska behöva lysa hela nätterna, säger Michael Simmelsgaard, landschef på Vattenfall.

Systemet har utvecklats av det danska företaget Terma och används redan på andra håll. Lösningen är radarstyrd och tänder och släcker automatiskt hinderljusen på vindkraftverken när flygplan är i närheten. Lösningen är i kommersiell drift ibland annat Tyskland.

I Tyskland har man sedan 2015 ett generellt tillstånd för att enbart ha hinderljusen tända när flygplan är i närheten.

I Danmark har Vattenfall nu ansökt om dispens från de danska reglerna om fasta nattliga ljussignaler på de kustnära vindkraftverken.

Får man tillstånd att bara tända det översta hinderljuset vid behov blir det första gången systemet installeras på en dansk vindkraftpark i kommersiell drift.

– Liknande system har de senaste tio åren använts vid landbaserade vindkraftparker i både Sverige, Norge och Tyskland. Därför hoppas vi att vi kan få använda det även i Danmark. Det skulle också bli första gången systemet testas ute till havs, säger Michael Simmelsgaard.

– Det bästa vore om de danska myndigheterna kunde besluta om ett generellt tillstånd att reducera användningen av hinderljus eftersom det skulle minska vindkraftens visuella påverkan avsevärt, både till lands och till sjöss, säger han.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln