Vattenfall får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Vattenfall har rankats som ”Leader” av Sustainalyctis, ett globalt rankinginstitut inom områdena miljö, sociala frågor och styrning.

Illustration av hand som bockar för fem stjärnor i ett rankingsystem

Utöver att företag ges ett ratingbetyg för sina ekonomiska och affärsmässiga resultat bedöms de numera allt oftare även för sitt hållbarhetsarbete.

Kriterierna för miljö, sociala frågor och styrning (Environmental, Social and Governance – ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt ansvarsfulla investerare använder sig av när de ska fatta beslut om potentiella investeringar.

Högsta möjliga rankning

Miljökriteriet handlar om hur ett företag hanterar miljöfrågor. Det sociala kriteriet handlar om företagets relationer med medarbetare, leverantörer, kunder och de samhällen där det bedriver verksamhet samt frågor som affärsetik och mänskliga rättigheter.

Styrningsdelen handlar om hur företaget styrs. Man tittar på riktlinjer och policyer, interna kontrollfunktioner och ledningssystem samt frågor som företagets ledarskap, chefslöner, revisioner och aktieägares rättigheter.

– Vi är jättenöjda med att ha rankats som ”Leader” av Sustainalytics. Det är den högsta möjliga rankningen och också en förbättring jämfört med förra året – då vi blev klassade som ”Outperformer”, säger Anne Korthals Altes, Sustainability Manager hos Vattenfall.

Viktig kvalitetsstämpel

Vattenfall bedömdes i jämförelse med 192 andra företag inom olje-, gas- och elbranschen. ESG-bedömningen är viktig eftersom många investerare tar med Sustainalytics analys i beräkningen när de beslutar om sina investeringar.

– ESG ingår allt oftare som en huvudkomponent i investerares strategier. ESG-bedömningar blir också allt viktigare när investerare eftersöker detaljerade ESG-data och kvalitativa bedömningar. Det är väldigt glädjande att se att våra framsteg när det gäller hållbarhet inom Vattenfall uppmärksammas av Sustainalytics, som är ett av de mest välrenommerade instituten när det gäller bedömning av ESG kriterierna, säger Johan Sahlqvist, chef för Investor Relations hos Vattenfall.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']