Vattenfall får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Vattenfall har rankats som ”Leader” av Sustainalyctis, ett globalt rankinginstitut inom områdena miljö, sociala frågor och styrning.

Illustration av hand som bockar för fem stjärnor i ett rankingsystem

Utöver att företag ges ett ratingbetyg för sina ekonomiska och affärsmässiga resultat bedöms de numera allt oftare även för sitt hållbarhetsarbete.

Kriterierna för miljö, sociala frågor och styrning (Environmental, Social and Governance – ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt ansvarsfulla investerare använder sig av när de ska fatta beslut om potentiella investeringar.

Högsta möjliga rankning

Miljökriteriet handlar om hur ett företag hanterar miljöfrågor. Det sociala kriteriet handlar om företagets relationer med medarbetare, leverantörer, kunder och de samhällen där det bedriver verksamhet samt frågor som affärsetik och mänskliga rättigheter.

Styrningsdelen handlar om hur företaget styrs. Man tittar på riktlinjer och policyer, interna kontrollfunktioner och ledningssystem samt frågor som företagets ledarskap, chefslöner, revisioner och aktieägares rättigheter.

– Vi är jättenöjda med att ha rankats som ”Leader” av Sustainalytics. Det är den högsta möjliga rankningen och också en förbättring jämfört med förra året – då vi blev klassade som ”Outperformer”, säger Anne Korthals Altes, Sustainability Manager hos Vattenfall.

Viktig kvalitetsstämpel

Vattenfall bedömdes i jämförelse med 192 andra företag inom olje-, gas- och elbranschen. ESG-bedömningen är viktig eftersom många investerare tar med Sustainalytics analys i beräkningen när de beslutar om sina investeringar.

– ESG ingår allt oftare som en huvudkomponent i investerares strategier. ESG-bedömningar blir också allt viktigare när investerare eftersöker detaljerade ESG-data och kvalitativa bedömningar. Det är väldigt glädjande att se att våra framsteg när det gäller hållbarhet inom Vattenfall uppmärksammas av Sustainalytics, som är ett av de mest välrenommerade instituten när det gäller bedömning av ESG kriterierna, säger Johan Sahlqvist, chef för Investor Relations hos Vattenfall.

Se även

Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']