Vattenfall ses som allt mer miljövänligt

– klättrar åtta placeringar i rapporten Sveriges Grönaste Varumärke.

Vattenfall klättrar från tolfte plats 2016 till fjärde plats 2017 bland Sveriges energiföretag i utvärderingen av hur grönt (miljövänligt) varumärket anses vara.

Enligt undersökningsföretaget Differ har försäljningen av kolverksamheten i Tyskland förmodligen varit en starkt bidragande orsak till att Vattenfall klättrat på listan.

Sveriges grönaste varumärke. Illustration: Differ

– Vad gäller miljöfrågor ser vi att Vattenfall i allt högre grad ses som ett av de goda exemplen. Det verkar som vårt dedikerade miljöarbete – inte bara inom vårt eget företag, utan också vad gäller att hjälpa andra sektorer att bli fossilfria – har uppmärksammats. Därför klättrar vi, enligt min åsikt, i rapporten främst tack vare vårt arbete med det miljövänliga stålpartnerskapet Hybrit, e-mobilitet och InHouse-programmet där vi hjälper husägare att bidra till ett bättre klimat, säger Vattenfalls miljöchef Helle Herk-Hansen.

Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning där fler än tusen respondenter i åldrarna 15 till 75 år deltagit. Datainsamlingen för  undersökningen skedde i december 2017. Det elbolag som hamnar på första plats är GodEl, en återförsäljare som enbart tillhandahåller förnybar el med miljömärkningen Bra Miljöval.

Svenska energibolag

Vattenfall har stigit åtta placeringar under det senaste året.

1 = Inte alls grönt, 4 = Varken eller 7 = Mycket grönt.
*Siffror inom parantes redogör för resultatet 2008 i de fall jämförbar data finns
Illustration: Differ.

Miljövänliga elprodukter är populära

I rapporten konstateras att miljömässighet är en avgörande faktor som i hög grad påverkar kundernas beslut att köpa en produkt. Energi är den bransch där det är mest relevant att vara miljövänlig och också där flest människor – så många som 44 procent av respondenterna – väljer bort varumärken som upplevs som icke-gröna.

Mellan 2016 och 2017 ökade Vattenfalls företagskunders efterfrågan på miljömärkta produkter med 17 procent. Det gäller exempelvis ursprungsgaranti (GoO), miljövarudeklaration (EPD) och Bra Miljöval.

–Företag vill i allt högre grad associeras med en miljövänlig profil, och energiförsörjning är ofta en viktig miljöaspekt för många företag. Vår förmåga att leverera enligt kundernas miljökrav är därför viktigare än någonsin. För att vara trovärdiga måste vi vara öppna med hur elen kan minska våra kunders miljöpåverkan och också kunna verifiera att vi själva gör vårt yttersta för att minska vår egen påverkan, förklarar Herk Hansen.

Gäller många länder

Enligt hennes erfarenhet har miljö blivit en förutsättning när man engagerar sig i partnerskap och andra typer av samarbete. Detta gäller inte bara i Sverige. Exempelvis har Vattenfall i Nederländerna skrivit köpeavtal med Microsoft där de ingår långsiktiga avtal för vindkraft från Vattenfall.

Position och poäng för alla företagen

Klicka här för större bild
Läs hela rapporten här

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']