Blockkedje-hackathon med fokus på solpaneler

Vid det nederländska Odyssey Blockchain & Artificial Intelligence Hackathon kom Vattenfall med en specialutmaning: att hitta en lösning för att certifiera förnybar el från hushåll.

Odyssey Blockchain & Artificial Intelligence Hackathon är världens största evenemang av sitt slag. I april deltog 1 500 personer från nästan 30 länder i ett hackathon i Groningen, Nederländerna.

Vattenfall är en av evenemangets samarbetspartners, och bidrog i år med två utmaningar: den ena handlade om hur olika datakällor kan användas för att beräkna hushållskunders kraftproduktion och konvertera den till certifikat, och hur människor kan använda sina elbilar som reservkraft i hemmet eller för att ge tillskott till elnätet.

Hackathon_2019_Vattenfall_Groningen.jpg

Experter från flera av Vattenfalls affärsområden fanns på plats för att hjälpa teamen under hackathonet i holländska Groningen.

Åtta miljoner solpaneler

Det finns fler än åtta miljoner solpaneler på bostadshus enbart i Nederländerna med en sammanlagd effekt på 1,6 GW. Den el som inte används – ungefär 1,5 TWh eller 10 procent av den totala produktionen av förnybar el – matas in till elnätet, men då som ”grå” el i stället för förnybar el.

Certifierad producent av förnybar energi

Kraft som produceras av prosumenter är ett gråzon som flyger under radarn för förnybar energi eftersom privathushåll med solpaneler helt enkelt är för små för att kunna bli certifierade producenter av förnybar el. Kostnaden för en certifiering är fortfarande för hög.

– Vi hoppas att vi kan lösa det här problemet med blockkedjeteknik, säger Michiel Sintenie, Senior Business Developer och Specialist Lead. – En annan faktor som spelar in är att de flesta med solpanelstak inte finns med i något register trots att de redan återför kraft till nätet. Hur kan vi i den här situationen avgöra hur mycket förnybar el som privatpersoner faktiskt producerar, och på så vis beräkna hur mycket förnybar el som produceras? Den här informationen är väldigt viktig för att vi ska kunna förstå vad som händer med privathushåll som är inkopplade på nätet.

Modell för solkraftsproduktion

– Under detta hackathon gjorde flera team bra insatser för att lösa problemet med att certifiera den förnybara el som produceras av hushållskunder. Resultatet blev en modell som gör att vi kan utnyttja flera olika datakällor, till exempel satellitdata kombinerade med maskininlärning för att bestämma – med mycket hög precision – hur stor kapacitet som hushållskunder producerar, även om de inte är registrerade, hur deras användningsprofil ser ut och vad de återför till nätet. Vi använder sedan blockkedjeteknik för att märka den el som återförs till nätet som förnybar med ett slags ”smart avtal”, säger han.

Om det finns tillräckligt många sådana andelar förnybar el för att kunna få ett elcertifikat (1 MWh) kommer certifikatinnehavaren CertiQ automatiskt att utfärda ett sådant certifikat. Detta innebär att all förnybar el från hushållen har registrerats och certifierats som sådan.

Med hjälp av blockkedjetekniken kan lösningen ge prosumenterna de elcertifikat de förtjänar.

Hackathon_2019_Vattenfall_groen-certificaat.png

Pilotprojekt nästa steg

– Den modell som utvecklades under hackathonet passar ihop med Europas nuvarande energiprocesser och -system. Vattenfall som initiativtagare kommer nu att samarbeta med andra intressenter – andra energileverantörer, Powerpeers, CertiQ, nätoperatörer och ekonomidepartementet – för att dra igång ett pilotprojekt som ska arbeta vidare med idén. Slutmålet är att införa detta i Nederländerna och resten av Europa, säger Michiel Sintenie.

Odyssey Blockchain & AI Hackathon 2019

Vattenfall är en partner till Odyssey Blockchain & AI Hackathon. Det är tredje gången som detta hackathon anordnas, och 1 500 personer i 100 lag från 29 länder grep sig an 20 olika utmaningar. Vattenfall är en av flera nederländska och europeiska partners från offentlig och privat sektor som sponsrar hackathonet. De är potentiella kunder och utmanar – tillsammans med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna inom blockkedjeteknik – deltagarna att skapa relevanta lösningar för globala utmaningar.

Mer information

För mer information om de två utmaningarna, besök:

Skapa rätt förutsättningar för energiomställningen
Skapa ett mobilt virtuellt kraftverk
Webbplats för Odyssey Hackathon

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']