Ringhals kärnkraftverk

Frågor och svar om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Många är nyfikna på vad det innebär att avveckla ett kärnkraftverk och hur det påverkar Sveriges elförsörjning. Här nedan följer några av de vanligaste frågorna samt svaren på dessa.

Varför stängdes Ringhals 1 och 2?
Svar: Vattenfalls styrelse tog 2015 beslut om förkortade drifttider för Ringhals 1 och 2, av affärsmässiga skäl. Tidigare planerades drift av anläggningarna i 50 år, till 2025 respektive 2026. Beslutet innebar avveckling 2019-2020, sex år tidigare än planerat.

Går stängningsbeslutet att upphäva?
Svar: Kärnkraft fordrar långsiktiga spelregler, när avvecklingsbeslutet kom anpassades investeringsplanerna därefter. Ringhals 1 och 2 är inte längre intakta anläggningar, delar har demonterats och system har dekontaminerats. Dessutom medger inte svensk kärntekniklagstiftning återstart av en reaktor som har anmälts som permanent avställd. 

Hur ser framtiden ut på Ringhals?
Svar: Ringhals kommer fortsätta att vara en stor elproducent och arbetsgivare i framtiden. Fokus ligger nu på säker och lönsam fossilfri elproduktion med Ringhals 3 och 4 liksom på den förstudie som Vattenfall påbörjat om möjliga nya SMR-reaktorer (Små Modulära Reaktorer).

Vem ansvarar för avvecklingen?
Svar: Vattenfall har en särskild enhet för kärnkraftsavveckling på Ringhals som har jobbat med att planera för avvecklingen sedan beslutet kom 2015.

Tillsammans med Vattenfall tar Ringhals ansvar för anläggningarnas hela livscykel. Nedmontering sker med samma höga säkerhet som anläggningarna har drivits med.

Hur går rivningen av reaktorerna till?
Svar: Ett kärnkraftverk rivs enligt principen ”inifrån och ut”. De mest radioaktiva delarna läggs i behållare som tillsammans med bränslet ska slutförvaras i berggrunden.

När kärnbränslet är borttransporterat kan nedmontering av system och komponenter börja i större skala. Det mesta av avfallet är vanligt konventionellt rivningsavfall (betong och stål) som aldrig varit i kontakt med radioaktivitet.

Vattenfall beräknar att hela rivningsprocessen ska ta cirka 8-10 år.

Hur påverkar stängningen elproduktionen?
Svar: Med alla fyra reaktorer i drift levererar Ringhals en femtedel av den el som används i Sverige, alltså cirka 20 %.

Efter stängning av två reaktorer minskar vi ungefär med hälften och landar på cirka 12 %.

 

 

Se även

Ringhals 1 gör sig redo för pension

Efter nästan 45 år i samhällets tjänst kommer R1 att lämna elnätet vid årsskiftet. En del av Sveriges industrihistoria går då i pension.

Läs hela artikeln

Ringhals 1 – en kokande arbetsplats

På nyårsafton 2020 upphör elproduktionen vid Ringhals 1. Ringhals enda kokvattenreaktor stängs och kan sammanfatta nästan 45 år i samhällets tjänst...

Läs hela artikeln

Ringhals 1 in på upploppet

Nu har de sista månaderna i drift inletts för Ringhals 1. Efter nästan 45 års elproduktion lämnar kärnkraftverket elnätet 31 december 2020.

Läs hela artikeln