Kommentar med anledning av kritik mot Vattenfalls försäljning av den tyska brunkolsverksamheten

Vattenfalls försäljning av den tyska brunkolsverksamheten 2016 uppmärksammas åter i svenska media. Såväl själva affären som valet av köpare, det tjeckiska energibolaget EPH och dess finansiella partner PPF Investment, ifrågasätts. De påståenden som hittills framkommit är dock välkända och har bemötts tidigare.

Som ett led i Vattenfalls strategiska inriktning att driva utvecklingen mot ett hållbart energisystem inledde bolaget hösten 2014 en översyn av brunkolsverksamheten i Tyskland. År 2015 beslutades att inleda en försäljning av verksamheten eftersom den inte längre var förenlig med bolagets strategi att fokusera på en mer hållbar produktion av el och värme.

Efter en noggrann försäljnings- och due diligence-process, med bland annat en omfattande extern kontroll av budgivarnas uppförande- och regelefterlevnad (se bilagor), tecknade Vattenfall i april 2016 ett avtal om att sälja bolagets brunkolsverksamhet till de tjeckiska bolagen EPH/PPF. Den externa granskarens slutsats var:

”In our opinion the Due Diligence was conducted diligently. The Due Diligence did not provide concrete evidence for any wrongdoing or business practices of EPH, PPF their management and their (ultimate) shareholders which are not in line with the standards of good business practice. […] Against this background we are of the opinion that none of the findings of the Due Diligence disqualifies EPH and PPF as purchasers of the Target Companies.”

Köparen bedömdes ha gedigen erfarenhet av att driva brunkolsverksamhet genom sitt tyska dotterbolag MIBRAG. Varken Vattenfall eller externa granskare fann under sin kontroll något som styrkte rykten och anklagelser om oegentligheter såsom penningtvätt och korruption. Detta var välkända påståenden som bemöttes öppet i den genomlysning som gjordes och också beskrevs i media.

Inför försäljningen gjorde Vattenfall bedömningen att den negativa påverkan på Vattenfalls resultat, med tanke på bolagets förväntningar på framtida prisutveckling för el och utsläppsrätter, skulle ha blivit högre än om verksamheten skulle säljas. Detta har också nyligen styrkts av fristående rapporter.

Se t.ex. denna rapport om den tyska brunkolsverksamhetens lönsamhet från Sandbag.

Brunkolsverksamheten som helhet gav Vattenfall en avkastning väl i linje med ägarens avkastningskrav. Försäljningen har frigjort utrymme för Vattenfall att investera i utbyggnad av förnybar elproduktion vilket tydligt avspeglas i bolagets investeringsplaner.

Framtiden för tysk brunkolsverksamhet är ett ansvar för den tyska staten och hänger tätt ihop med leveranssäkerhet av el och värme samt sociala och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Tysklands regering har i år beslutat att all kolkraft ska vara avvecklad till 2038.

Bifogat beskrivs den due diligence som gjordes och offentliggjordes på Vattenfalls hemsida i anslutning till försäljningen.

Kassa och skulder/avsättningar för bolaget och övrig info om transaktionen redogjordes utförligt för i Q2-rapporten 2016 (se sid 3, blåmarkerad text).

Vattenfall sålde bolaget med kassa och tillgångar som motsvarade avsättningarna, inklusive för återställande av dagbrotten. Vattenfall har självfallet fullgjort alla sina förpliktelser enligt affärsuppgörelsen och fört över de medel som inte redan fanns i bolaget.

Vi kommenterar inte köparens redovisning men har ingen anledning att ifrågasätta bolagets förmåga att uppfylla sina åtaganden vad gäller återställning av dagbrott.

Bilagor

Regelefterlevnads-due diligence av EPH/PPF (PDF)
Compliance Statement (PDF) 
Q2 2016 rapport (PDF) (se sid 3, blåmarkerad text).

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Vattenfalls huvudkontor i Solna

Vattenfall ber om ursäkt för brev till leverantörer

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. För att sänka sina kostnader har Vattenfall skrivit till ett stort antal l...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

Brev till leverantörer väcker reaktioner

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. Därtill kommer konsekvenserna av den globala pandemin. Som en av flera åtg...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']