Slufterdam vindkraftpark i Nederländerna

Moderna vindturbiner fördubblar effekten i Nederländerna

Den tekniska utvecklingen går snabbt som vinden. Vid vindkraftparken Slufterdam har Vattenfall lyckats fördubbla effekten trots att den nu har färre kraftverk.

Den nederländska vindkraftparken Slufterdam invigdes 2002. De ursprungliga 17 vindkraftverken är numera utbytta mot 14 effektivare kraftverk med resultatet att uteffekten fördubblades från 25 till 50 MW.

I mitten av 2017 började det nederländska energibolaget Eneco och Vattenfall förbereda utbytet av vindkraftverken. Det tog ungefär 18 månader att montera ner de gamla vindkraftverken, bygga en ny infrastruktur och installera de nya kraftverken.

Många berörda parter

Ett gott samarbete mellan de olika parterna i regionen var en viktig faktor för att man lyckades genomföra projektet på ett så bra sätt. En mängd olika samhälleliga och ekonomiska intressen sammanfaller på just den plats där vindkraftparken ligger, bland annat naturskyddsorganisationerna South-Holland Landscape Foundation och Nature Reserves Holland Landscape, Rotterdams hamnmyndighet, kommunerna Westvoorne och Rotterdam samt två konkurrerande energibolag: Eneco och Vattenfall. Alla samarbetade för att nå slutmålet: att producera mer förnybar energi på ett sätt som också bidrar till att återställa det naturliga landskapet.

Peter Smink, vd för Vattenfall i Nederländerna, säger: – Allt som Vattenfall åstadkommer i fråga om vindenergi och annan förnybar energi är viktiga milstolpar eftersom det överensstämmer helt med vår ambition om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Den här vindkraftparken har ett unikt läge där det blåser mycket. Dessa nya, större vindkraftverk gör att vi kan utnyttja resurserna här på bästa sätt.

Fakta om vindkraftparken Slufterdam

  • 14 VII2-vindkraftverk från Vestas: 8 tillhör Vattenfall och 6 tillhör Eneco.
  • 3,6 MW per kraftverk ger en total installerad kapacitet på 50,4 MW.
  • Transportföretaget GVB i Amsterdam kommer att köpa el från Vattenfalls vindkraftverk.
  • Royal Schiphol Group N.V. (Amsterdams flygplats) kommer att köpa el från en del av Enecos vindkraftverk. Eneco för en dialog med lokala parter om elen från sina övriga kraftverk.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln