Nordiska koncernchefer inom energisektorn vill ha ett ambitiöst europeiskt grönt avtal

I ett gemensamt uttalande uppmanar koncerncheferna för Fortum, Statkraft och Vattenfall EU att stärka sina klimatmål så att de ligger i linje med Parisavtalet.

capturekonsernsjefer-statkraft.jpg

Från vänster Statkrafts VD Christian Rynning-Tønnesen, Fortums VD Pekka Lundmark och Vattenfalls VD Magnus Hall. Foto Statkraft.

Koncerncheferna för de nordiska energiföretagen uppmanar EU att stärka sina klimatmål så att de ligger i linje med Parisavtalet och att förankra målet om klimatneutralitet till år 2050 i europeisk klimatlagstiftning. För att detta ska kunna genomföras måste det tas fram en färdplan för kostnadseffektiv utsläppsminskning med enhetliga mål på medellång sikt för 2030 och 2040.

Torsdagen den 7 november talade koncerncheferna för de tre energiföretagen vid ett gemensamt nordiskt koalitionsevent i Europaparlamentet. Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall, förklarade:

– Vattenfall har bestämt sig för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. I och med starten på en ny europeisk politisk mandatperiod tror jag Europa har en unik möjlighet att vidta avgörande politiska åtgärder för att bli en klimatneutral ekonomi baserad på ren elektricitet till år 2050. Därför stöder vi helhjärtat en anpassning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050 till Parisavtalet. Det skulle skicka en tydlig signal som uppmuntrar till minskning av koldioxidutsläpp inom EU-ekonomin.

Prissättning på koldioxid är nyckeln

De tre nordiska energibolagen anser att prissättningen på koldioxid är nyckeln till kostnadseffektiv utsläppsminskning och klimatfinansiering. De rekommenderar att göra det vanligare inom EU att integrera kostnaden för koldioxidutsläpp i priset på koldioxidintensiva produkter och aktiviteter. Att utöka EU:s system för handel med utsläppsrätter, så att det även ska omfatta sektorer som värme, kyla och transport, behöver utvärderas ytterligare.

Utöver utsläppsminskningar måste koldioxid avlägsnas från atmosfären för att koldioxidneutralitet ska kunna uppnås. Tekniker för avlägsnande av koldioxid bör erkännas i lagstiftningen och stödjas så att de kan uppnå marknadsmognad.

Elektrifiering är mest effektivt

Fortum, Vattenfall och Statkraft ser elektrifiering som den mest effektiva, flexibla och hållbara metoden för koldioxidminskning inom den europeiska ekonomin, framför allt inom industri, transport, värme och kyla. Detta kommer att möjliggöras genom starkare länkar mellan regioner, konkurrenskraftig strömförsörjning med låga koldioxidutsläpp och flexibilitet över sektorsgränser.

De nordiska energiföretagen understryker att det är av största vikt att vi klarar av att tackla de ekonomiska och sociala utmaningar som energiomställningen innebär för att detta ska lyckas. Kostnader och fördelar måste fördelas på ett rättvist sätt och ingen medlemsstat, konsument eller medborgare får hamna på efterkälken.

Bilaga

Nordic Coalition Declaration (PDF, på engelska)

Se även

En Radio Fossil Freedom-laddstolpe. Fotograf Pontus Hammarström.

Radio Fossil Freedom: Lyssna på framtidens radio när du laddar bilen

När samhället ställer om till mer eldrivna bilar och minskade utsläpp genom att använda fossilfri el inom industrin kommer mycket att förändras.

Läs hela artikeln
Utsikt över vatten i Akkats. Foto: Jennie Pettersson

Powerwalks med Vattenfall: Sommarens bästa utflyktsmål för att hitta energi och ladda batterierna

En ny Sifo-undersökning från Vattenfall visar att pandemin har gjort svenskarna mer miljömedvetna.

Läs hela artikeln
Skorsten som släpper ut koldioxid

EU:s system för handel med utsläppsrätter spänner musklerna

Vid Joe Bidens klimatmöte nyligen påpekade vd Anna Borg att priset på utsläppsrätter var det enskilt viktigaste verktyget för att uppnå klimatmålen. Här kan du läsa om varför.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']