Fåglar till havs

Ornitologin träder in i den digitala eran med nydanande fågelstudie vid Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark

Nästa etapp av en banbrytande miljöstudie vid en vindkraftpark utanför Skottlands kust har inletts efter att Vattenfall utsett skotska och danska experter för att genomföra en fågelstudie.

Det Edinburgh-baserade teamet från RPS Consulting och danska DHI Group ska utnyttja avancerad digital radarkamerateknik vid EOWDC (European Offshore Wind Deployment Centre) i havet utanför Aberdeen i Skottland. Den ska användas för att för första gången någonsin studera flygmönster och reaktioner hos havssula, tretåig mås och andra stora måsfåglar som flyger genom och i närheten av vindkraftparken under sommarens häckningsperiod.

Säsongsskillnader i fågelbeteende

Studier har tidigare framför allt fokuserat på vintrarna, men eftersom fåglar har ett helt annat beteende under vintern än vid häckningen är det viktigt att studera båda säsongerna. Det finns en bristande kunskap om fåglarnas samspel med havsbaserade vindkraftverk, och detta var ett av de främsta skälen till valet av projekt och med den här tekniken – det är möjligt att upptäcka fåglarnas förflyttningar med sensorer på rotorbladen, riktade radarstudier och värmedetekteringssystem.

Thanet_1920x1080.jpg

Studien bygger på forskning utförd vid vindkraftparken Thanet på fotot.

Forskningen, som tros vara den första i sitt slag, finansieras av test- och demonstrationsanläggningen EOWDC:s program för vetenskaplig forskning och övervakning, värt tre miljoner euro.  

Chris Jackson, senior miljöexpert på Vattenfall, säger:

– Vattenfall både uppmuntrar och möjliggör forskning och utveckling som främjar fortsatt tillväxt inom branschen för havsbaserad vindkraft. EOWDC är den perfekta platsen för något sådant här med tanke på anläggningens inriktning på innovation och forskning. Den information som samlas in ger beslutsfattare det underlag som krävs för att stödja en hållbar tillväxt av den havsbaserade vindkraftsindustrin, vilket är av största vikt nu när sektorn samlar sig inför en kraftig utbyggnad. 

Förfinar prediktiva modeller

Studien kommer att fokusera på att samla in data om havslevande fåglars flyghöjder och deras beteenden runt havsbaserade vindkraftverk, och målet är att informera om och förfina de prediktiva modeller som används för att bedöma kollisionsriskerna.

Radar_Tracks_Ex_Test-site-1920x1080.jpg

Avancerad teknik kommer bland annat att kunna följa specifika arter.

Mike Armitage, teknisk chef hos RPS Consulting, förklarar hur tekniken fungerar:

– Radarsystemet kommunicerar digitalt med PTZ-kameror (Panorering/Tiltning/Zoomning) vid vindkraftverkets fot vilket gör att vi får både tredimensionella radarbilder och videofilmer av fåglarna som rör sig genom vindkraftparken. Den avancerade tekniken gör det möjligt att urskilja specifika arter, deras flyghöjder och följa beteenden, både individuellt och i grupp, som rör sig i vindkraftparken medan den är i drift.

Studien valdes ut av en expertpanel bestående av viktiga intressenter, bland dem RSPB Scotland, Joint Nature Conservation Committee, Marine Scotland och Scottish Natural Heritage. 

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln