Horns Rev 3 vindkraftspark

Ørsted och Vattenfall kopplar ihop sina vindkraftparker

En ny åtta kilometer lång kabel mellan Horns Rev 2 och 3 ser till att de två havsbaserade vindkraftparkerna kan försörja varandra med el om anslutningen till land kopplas från.

Ørsted, som äger Hornsrev 2 och Vattenfall som äger Horns Rev 3 har investerat i kabeln för att skapa extra säkerhet för de två energiföretagens miljardinvesteringar i Nordsjön. För om det uppstår problem med anslutningen in till land drabbar det inte bara leveransen av el till kunder på fastlandet – det skapar också en krissituation för vindkraftverken.

– Strömförsörjningen till havsbaserade vindkraftverk måste alltid fungera, i annat fall finns risk för stora skador, bland annat på grund av fukten. Den nya kabeln till Horns Rev 2 gör också att vi snabbt och enkelt kan starta upp vår vindkraftpark igen så snart exportanslutningen fungerar igen. Vi sparar också mängder av diesel och drifttimmar för de reservgeneratorer som normalt används för vindkraftverken, säger Niels Møller Jensen, Interface Manager vid Horns Rev 3.

Kabeln mellan vindkraftparkerna är på 33 kilovolt och blev färdig i april. Den kom nyligen till verklig användning då Energinet, den danska motsvarigheten till Svenska Kraftnät,  behövde koppla bort exportkabeln från Horns Rev 2 i fyra dagar för underhållsarbete. Under denna tid strömförsörjdes vindkraftparken istället från Horns Rev 3.

– Vi är mycket glada över att vi kunde försörja våra 91 vindkraftverk med reservkraft från Horns Rev 3 när Energinet skulle utföra sin planerade inspektion av exportkabelns högspänningsbrytare. Tack vare den nya kabeln kunde vi återuppta produktionen av förnybar el mycket snabbare, säger Allan Due Overbeck, driftchef för Horns Rev 2.

Vindkraftverken vid Horns Rev 2 får normalt sin reservström från en central dieselgenerator på en havsbaserad plattform. Vid Horns Rev 3 har vindkraftverken varsin liten nödgenerator.

Detta är första gången som de två havsbaserade vindkraftparkerna, som har olika ägare, har stöttat varandra på detta sätt. Horns Rev 2 med en kapacitet på 209 MW har varit i drift sedan 2009 medan Horns Rev 3 för första gången levererade kraft till elnätet i december och kommer att vara i full drift mot slutet av sommaren med en total kapacitet på 407 MW.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln