Barn som leker med en drake på en kulle

Policy för mänskliga rättigheter införd

Vattenfall har infört en policy för mänskliga rättigheter. Den gäller alla delar av Vattenfalls verksamhet.

Vattenfall har utvecklats mycket som företag de senaste åren, till en början med syftet Power Climate Smarter Living och därefter målet att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfall har dessutom gjort mycket när det gäller arbetet med respekt för mänskliga rättigheter inom hela värdekedjan. Riktlinjerna för detta arbete har nu omvandlats till företagets första policy för mänskliga rättigheter.

ppt_1804-Annika-Ramsköld-03.jpg

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

– Att ta ansvar för hållbarhetsfrågorna i vår värdekedja, inklusive samhällsfrågor som mänskliga rättigheter, är av största vikt för att vi ska lyckas leva fossilfritt inom en generation. Vi ställer krav på våra leverantörer för att säkerställa att de produkter vi köper in har framställts på ett hållbart sätt av ansvarstagande företag. Detta innebär att de ska respektera personalens mänskliga rättigheter, något som gynnar även oss i och med att anställda som bemöts med respekt tillverkar bättre varor i en miljö med färre olyckor, driftstörningar och som är präglad av innovation, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef.

Omfattar alla delar av Vattenfalls verksamhet

Policyn för mänskliga rättigheter är ett uttryck för en ökad mognadsgrad i det arbetet. Den består av tre huvudavsnitt: ”Vårt åtagande”, ”Identifiering av våra risker och konsekvenser gällande mänskliga rättigheter” och ”Hantering av våra risker och konsekvenser gällande mänskliga rättigheter”.

Policyn bygger på Vattenfalls åtagande: ”Vi åtar oss att respektera mänskliga rättigheter i vår leveranskedja, vår verksamhet och i de samhällen där vi bedriver verksamhet.” Eller som Vattenfalls koncernchef Magnus Hall uttrycker det i policyn: ”Respekt för mänskliga rättigheter är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt.”

Policyn gäller alla delar av Vattenfalls verksamhet, inklusive alla intressenter, hela vägen från de lokalsamhällen där Vattenfall gör sina inköp till medarbetare och de samhällen där företaget är aktivt.

Avsnittet om att identifiera och hantera risker och konsekvenser gällande mänskliga rättigheter beskriver de viktigaste riskerna och konsekvenserna inom hela värdekedjan: uppströms i leveranskedjan, i Vattenfalls egen verksamhet och nedströms i de lokalsamhällen där företaget bedriver sin verksamhet.

– De mest framträdande riskerna hittar vi i leveranskedjan, i synnerhet i högriskländer, även om det givetvis förekommer klara risker i vår egen verksamhet, till exempel hur vi påverkar lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar, säger Annika Ramsköld.

Policyn innehåller också beskrivningar av konkreta åtgärder som vidtas för att förbättra förmågan att bedöma och hantera dessa risker.

Åtgärdsplan för mänskliga rättigheter

Som stöd för policyn finns dokumentet ”11 steg till 2022”, en åtgärdsplan som beskriver elva viktiga steg som organisationen måste ta de kommande tre åren för att förbättra sina prestationer inom området mänskliga rättigheter. Planen har förankrats inom hela företaget, och de olika affärsområdena har identifierat vilka åtgärder de ska vidta. Åtgärdsplanen följer de tre grundläggande delarna i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter: policyåtagande, konsekvensanalys och gottgörandeprocesser.

Policyåtagande:

Vår policy om mänskliga rättigheter är grundvalen för vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter, något som vi kommer att förankra i organisationen genom att utbilda medarbetarna inom området.

Konsekvensanalys när det gäller mänskliga rättigheter:

Vi kommer att förstärka, utöka och prioritera vår konsekvensanalys så att vi kan identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur vi åtgärdar eventuell påverkan på de mänskliga rättigheterna.

Gottgörandeprocesser:

Om vi påverkar mänskliga rättigheter, oavsiktligt eller på grund av att det är oundvikligt, kommer vi att erbjuda information om detta och samarbeta för att åtgärda konsekvenserna.

De elva stegen är uppdelade mellan dessa tre grundstenar, och arbetet med flera av stegen pågår eller har redan slutförts.

Klicka här för att läsa policyn och här för att läsa dokumentet 11 steg till 2022

Se även

Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Sjukvårdsarbetare

Vattenfall ansluter sig till Beredskapslyftet för att stötta covid-vården

”Vi vill ge medarbetare möjlighet att hjälpa till i den svåra situation vården befinner sig i”, säger vd Anna Borg.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Torbjörn Wahlborg, Tuomo Hatakka, Annika Viklund

Vattenfall: ”Vi står vid er sida. Vi lovar att göra mer.”

Som en reaktion på de protester som sveper över världen fördömer Vattenfall rasism och lovar att fortsätta och intensifiera sitt arbete med mångfald och inkludering.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']