Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfall lägger ner sitt sista kolkraftverk i Nederländerna

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före årsskiftet.

Stängningen av Hemweg 8 sker efter att nederländska regeringen som bestämt sig för att fasa ut kolproduktionen i landet.

– Vattenfall ser ingen framtid för kol och vi har därför varit öppna för att diskutera tidig nedläggning av Hemweg 8 i diskussionen om kolutfasning i Nederländerna, säger Alexander van Ofwegen, ansvarig för värme och elproduktion vid Vattenfall i Nederländerna.

Den nederländska senaten antog nyligen en lag som förbjuder användning av kol för elproduktion i landet. I lagen sägs även att Vattenfall ska kompenseras av den nederländska staten för att kraftverket läggs ner fem år tidigare än planerat.

Omställning till förnybar produktion

Som ett led i omställningen av energisektorn i Nederländerna, satsar Vattenfall nu på förnybar elproduktion genom framför allt vind- och solkraft. Vattenfall har bland annat vunnit koncessionen för de havsbaserade vindkraftsparkerna Hollandse Kust Zuid 1-4 med en total installerad kapacitet på 1500 MW. Detta är världens största vindkraftspark som byggs utan statligt stöd.

Hemweg 8 invigdes 1994 och har en installerad effekt för elproduktion på 650 MW. Rivningen av Hemweg 8 börjar nästa år. Området för kraftverket planeras bli ett center för fossilfri el- och värmeproduktion samt för transport och lagring av alternativa bränslen som vätgas och syntetiskt fotogen. Nästan alla 200 anställda vid Hemweg 8 har kunnat erbjudas arbete inom andra delar av Vattenfall eller kommer att gå i pension.

För ytterligare information kontakta Vattenfalls pressavdelning

Läs om Vattenfalls väg mot ett fossilfritt liv.

Se även

Kraftledning

Så ska vi fasa ut våra koldioxidutsläpp

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls värmeverksamhet, beskriver färdplanen mot att bli koldioxidfria.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Kommentar med anledning av kritik mot Vattenfalls försäljning av den tyska brunkolsverksamheten

Vattenfalls försäljning av den tyska brunkolsverksamheten 2016 uppmärksammas åter i svenska media. Såväl själva affären som valet av köpare, det tjeckiska energibolaget EPH och dess finansie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln