Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfall lägger ner sitt sista kolkraftverk i Nederländerna

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före årsskiftet.

Stängningen av Hemweg 8 sker efter att nederländska regeringen som bestämt sig för att fasa ut kolproduktionen i landet.

– Vattenfall ser ingen framtid för kol och vi har därför varit öppna för att diskutera tidig nedläggning av Hemweg 8 i diskussionen om kolutfasning i Nederländerna, säger Alexander van Ofwegen, ansvarig för värme och elproduktion vid Vattenfall i Nederländerna.

Den nederländska senaten antog nyligen en lag som förbjuder användning av kol för elproduktion i landet. I lagen sägs även att Vattenfall ska kompenseras av den nederländska staten för att kraftverket läggs ner fem år tidigare än planerat.

Omställning till förnybar produktion

Som ett led i omställningen av energisektorn i Nederländerna, satsar Vattenfall nu på förnybar elproduktion genom framför allt vind- och solkraft. Vattenfall har bland annat vunnit koncessionen för de havsbaserade vindkraftsparkerna Hollandse Kust Zuid 1-4 med en total installerad kapacitet på 1500 MW. Detta är världens största vindkraftspark som byggs utan statligt stöd.

Hemweg 8 invigdes 1994 och har en installerad effekt för elproduktion på 650 MW. Rivningen av Hemweg 8 börjar nästa år. Området för kraftverket planeras bli ett center för fossilfri el- och värmeproduktion samt för transport och lagring av alternativa bränslen som vätgas och syntetiskt fotogen. Nästan alla 200 anställda vid Hemweg 8 har kunnat erbjudas arbete inom andra delar av Vattenfall eller kommer att gå i pension.

För ytterligare information kontakta Vattenfalls pressavdelning

Läs om Vattenfalls väg mot ett fossilfritt liv.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Kraftledning

Så ska vi fasa ut våra koldioxidutsläpp

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls värmeverksamhet, beskriver färdplanen mot att bli koldioxidfria.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln