Bi med blommor i bakgrunden
Jens Winter

Vattenfall Umweltstiftung firar 25 års miljöarbete

25 års ekonomiskt stöd till små och medelstora miljöprojekt firades vid Vattenfalls huvudkontor i Hamburg.

För 25 år sedan grundade HEW (Hamburgische Electricitäts-Werke) Vattenfall Umweltstiftung, en miljöstiftelse som numera förvaltas av Vattenfall. Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till små och medelstora projekt och på detta sätt bidra till att skydda miljön.

”Början till något bra” har varit stiftelsens motto sedan 1994. Sedan dess har över 4,6 miljoner euro gått till 187 projekt som rör växter, vattendrag och djur. Skolor, organisationer, ideella föreningar, miljöorganisationer och föräldraföreningar hör till stiftelsens projektpartners.

Former-and-present-management-board-members-of-the-Vattenfall-Umweltstiftung-2.jpg

Tidigare och nuvarande styrelseledamöter i Vattenfall Umweltstiftung (från vänster): Olaf Litwiakow, Gunther Müller, Bernd Grünewald, Jürgen Krause och Markus Witt.

Den 13 juni firade stiftelsen sitt 25-årsjubileum i Hamburg, City Nord, tillsammans med några av de som tidigare ansvarat för stiftelsen för att gemensamt blicka tillbaka på verksamhetens historia och tala om dess framtid.

Olaf Litwiakow vid Staff Function Public and Regulatory Affairs EU i Berlin är ordförande för stiftelsens styrelse.

– Jag är mycket glad över de många olika projekt vi har arbetat med under dessa 25 år. Jag har alltid imponerats av engagemanget hos alla berörda, oftast volontärer. Projekten lockar inte bara fram glädje och hängivenhet, utan också stolthet. Vi kommer utan tvivel att tända gnistan till mycket bra även i framtiden.

Projekten handlar inte bara om att skydda naturen och den biologiska mångfalden, utan också om att sprida kunskap och locka fram kreativiteten hos barn och ungdomar så att de framöver kan utveckla hållbara lösningar och lära sig mer om miljöfrågor. Stiftelsen anser också att det är viktigt att knyta kontakter och bygga upp nätverk med organisationer, anhängare, myndigheter och privatpersoner.

Föreningen Rückenwind i Hamburg, fisktrappor och kräftor i Harz-bergen

Många av stiftelsens projekt har förlagts till trakten runt Wernigerode där man bidragit till byggandet av flera fisktrappor så att den inhemska bäckrödingen på nytt kan ta sig upp till sina lekvatten i Harz-bergen.

fishladderBeate.jpg

Umweltstiftung har bidragit till uppförandet av flera fisktrappor i Wernigerode. På bilden står Beate Märtin framför en en grupp volontärer från stiftelsen som är på besök.

2018 bidrog stiftelsen till att finansiera byggandet av en liten damm för inplantering av den europeiska flodkräftan som är en akut hotad art.

Beate Märtin från Staff Function Environment i Berlin är stiftelsens administratör och kontaktperson.

– Jag blev väldigt imponerad av ett projekt som drevs av föreningen Rückenwind (Medvind) i Hamburg som jobbar med ungdomsbrottslingar och uppfräschning av stadens vattendrag. Ungdomar som dömts till samhällstjänst fick arbeta med att städa vattendragen och snygga upp stränderna. Målet var inte bara att beta av den ålagda arbetstiden. Ungdomarna fick möjlighet att göra något de kunde vara stolta över och som vidgade deras vyer. Och det fungerade verkligen, säger hon.

Prisbelönt arbete för biologisk mångfald

Vattenfall Umweltstiftung bidrog till projektet ”Tysklands vilda bin” vid en förskola i Markersbach i Sachsen och ett miljöcenter i Goldisthal i Thüringen som förra året utsågs till officiellt projekt i FN:s årtionde för biologisk mångfald.

The-wild-bee-wall-in-the-Kindergarten-Torgauer-Straße-in-Berlin-Hellersdorf-Toor.jpg

Denna vägg för vildbin finns på förskolan på Torgauer Straße i Berlin-stadsdelen Marzahn-Hellersdorf.

Projektet består av en odlingsvägg med olika typer av odlingsrör där barnen kan följa vildbinas utveckling. De får lära sig massor om dessa viktiga inhemska insekter och vilka åtgärder som krävs för att skydda dem. I år byggdes en liknande vägg vid en förskola i stadsdelen Marzahn-Hellersdorf i Berlin.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']