Port IJmuiden, Nederländerna

Vattenfall väljer Port IJmuiden som plats för servicekontor för den nederländska vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 1 & 2

Den nederländska kuststaden Port IJmuiden blir underhållsbas för den blivande havsbaserade vindkraftspaken Hollandse Kust Zuid (HKZ) 1 & 2. Under konstruktionsfasen, som inleds 2022, kommer Port IJmuiden att fungera som upplag för de olika delarna av vindkraftverken samt fungera som transportfartygens hemmahamn.

När HKZ 1 & 2 tagits i drift 2023 kommer Port IJmuiden att vara utgångspunkt för underhålls- och driftfartyget ut till vindkraftsparken. Vattenfall och Port IJmuiden har nu börjat utveckla hamnområdet som bland annat kommer att innefatta ett servicekontor för underhålls- och driftpersonal, ett lager för reservdelar och en verkstad. Dessutom kommer en slip att byggas för att kunna underhålla transportfartygen som tar personal ut till vindkraftsparken. Omkring 40 personer kommer att arbeta heltid med underhåll och drift av HKZ 1 & 2.

– Vi har precis påbörjat e första arbetena med vindkraftsparken. Allt är fortfarande i ett inledande skede och det kommer att ta flera år innan den kan börja leverera el. Med en så stor vindkraftspark som HKZ 1 & 2 är det viktigt att driftpersonalen har en stabil och säker hamn att utgå från när de ska underhålla de xx vindkraftverken, säger Guy Nijsten, byggchef för HKZ 1 & 2.

I linje med Vattenfalls strategi att erbjuda kunder ett fossilfritt liv inom en generation kommer servicekontoret att vara så självförsörjande som möjligt. Bland annat kommer solceller på taket förser byggnaden med elektricitet och värmepumpar kommer att sköta uppvärmningen.
Vidare kommer Vattenfall, som ett av de första företagen i världen, att använda sig av vätgasdrivna underhållsfartyg.

Dessa så kallade ”crew transfer vessels” kan tas I drift redan 2020 och kommer då att frakta tekniker och övrig personal de 22 kilometrarna ut till platsen där HKZ 1 & 2 byggs. När vindkraftsparken tas I drift 2023 kommer underhållspersonal att använda fartygen i den dagliga verksamheten. Vätgasfartygen, tillverkade av Windcat Workboats, valdes för i första hand den höga inbyggda säkerheten, den förnybara bränsletekniken och prestandan.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln