På fredagen den 28 augusti sattes det sjuttioandra och sista fundamentet ned i Östersjön för den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak.

Alla fundament installerade vid Kriegers Flak

På fredagen den 28 augusti sattes det sjuttioandra och sista fundamentet ned i Östersjön för den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak.

Trots att arbetet på grund av covid-19 genomförts under annorlunda förhållanden inleddes fundamentinstallationen i början av maj och avslutades enligt plan på bara drygt tre månader.

När Kriegers Flak står färdigt blir den Danmarks största havsbaserade vindkraftpark med en kapacitet som täcker den årliga elanvändningen för cirka 600 000 danska hushåll.

Nästa stora etapp i projektet blir att installera kablar och turbiner. Avsikten är att slutföra installation och testning av kablarna i november i år, och installationen av vindkraftverken inleds i början av 2021. Vindkraftparken kan i så fall tas i full drift i slutet av nästa år.

Kriegers Flak är det senaste och största av Vattenfalls aktuella havsbaserade projekt i Danmark. De övriga är Horns Rev 3, som invigdes förra året, och Vesterhav Syd & Nord, som planeras vara i full drift senast i slutet av 2023.

Om den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak

  • Med en produktionskapacitet på drygt 600 MW kommer Kriegers Flak att bli Danmarks största havsbaserade vindkraftpark
  • Den havsbaserade vindkraftparken produktion kan täcka den årliga elanvändningen för 600 000 danska hushåll
  • De 72 vindkraftverken har en totalhöjd på 188 meter, och varje monopilefundament väger upp till 800 ton
  • Vindkraftparken kommer att vara belägen i Östersjön, 15–40 kilometer utanför den danska kusten

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']