Industrin behöver hjälp att sänka sina koldioxidutsläpp. Tillsammans med stora industripartners får vi det att hända.

Elektrifiering, innovation och vätgas minskar industrins fossilberoende

Industrin behöver hjälp att sänka sina koldioxidutsläpp. Vattenfall får det att hända genom samarbete och partnerskap med industrin.

I år invigs HYBRIT:s pilotanläggning. Där ska ett ton fossilfritt stål per timme att produceras från järnmalmsråvara. Vätgasen som Vattenfall bidrar med till processen gör att utsläppen sker i form av vattenånga istället för de 1,6 ton koldioxid som varje ton stål annars ger upphov till.

Andreas Regnell, chef för Strategic Development och Mikael Nordlander, chef för området Industry Decarbonisation inom Vattenfall R&D får hjälp av Sofia Mankert, chef för Business and Corporate Communication att beskriva hur Vattenfall genom innovation och partnerskap hjälper industrin att minska sitt koldioxidavtryck och i många fall fossilberoende.

HYBRIT är ett samarbete med ståltillverkaren SSAB och gruvbolaget LKAB men bara ett i raden av viktiga partnerskap med den tunga industrin. Förutom HYBRIT pågår i Sverige även CemZero-projektet med Cementa som syftar till att minska utsläppen från cementtillverkning. Tillsammans med bränsletillverkaren Preem samarbetar Vattenfall för att öka produktionen av biodrivmedel.

I Sverige skulle en elektrifiering av bara dessa tre företag kunna kapa landets koldioxidutsläpp med minst 30 procent.

På global nivå är potentialen enorm eftersom branscherna stål, cement och bränsle är i topp när det gäller koldioxidutsläpp. Och en förändring är nödvändig: som exempel har efterfrågan på cement ökat från en till fyra miljarder ton sedan 1990 och under de senaste tio åren har efterfrågan på stål ökat med hela 40 procent.

Klimatet en knäckfråga

Den stora knäckfrågan är hur vi ska klara av att både fortsätta bygga våra moderna samhällen och samtidigt hålla koldioxidutsläppen och därmed klimatförändringarna i schack. En del av svaret är att använda el eller el förädlat till fossilfri vätgas för att ersätta fossila bränslen och råvaror i industriernas processer.

– Vi tror på att använda el för att minska industrins klimatpåverkan, säger Andreas Regnell, chef för Strategic Development. Vi kallar det Electric ReGeneration och det handlar om att använda elektrisk kraft, inte bara som en kraftkälla utan som en källa till innovation. I partnerskap med industrin vill vi omvälva och förbättra traditionella processer och bidra till förändring.

Vätgas en nyckel i flera processer

Vätgas, som framställs av el och vatten, är en nyckel i processen för fossilfritt stål, och kan även minska andra industriers koldioxidutsläpp, både som energibärare och som råvara. Ett av de mer spektakulära exemplen är att vätgas tillsammans med infångad koldioxid kan användas för att tillverka metanol som i sin tur är råvara i plast, kolfiber och kemiska produkter. Inom jordbruket kan vätgas användas vid tillverkning av fossilfria gödningsmedel.

– Med hjälp av fossilfritt framställd vätgas och genom att ersätta fossila bränslen med fossilfri el kan vi bidra till att radikalt minska utsläppen inom den tunga industrin, säger Mikael Nordlander, chef för området Industry Decarbonisation inom Vattenfall R&D.

Läs mer om hur elektrifiering används för att minska industrins koldioxidutsläpp

Se även

Andreas Regnell

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttj...

Läs hela artikeln
En bil tankas med vätgas

Framåt med vätgas i tanken

Vattenfall arbetar med flera bränsleprojekt där hållbar vätgas spelar en nyckelroll.

Läs hela artikeln
Jens Berggren

Jens Berggren ny klimatcoach på Vattenfall

Konkreta tips och råd kring energieffektivisering och hur man enkelt kan spara el är något som hållit Vattenfalls mångåriga klimatcoach, Lasse Ejeklint, fullt sysselsatt. När han nu går i pe...

Läs hela artikeln