Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott. De goda resultaten bekräftar att natur och vindkraftparker kan samexistera.

Om studien:

Studien vid vindkraftparken Klim och Natura 2000-naturreservatet Vejlerne har dokumenterat antalet potentiella fågelkollisioner genom att söka av området runt vindkraftverken och justerat värdena för vad rävar och andra asätare kan ha avlägsnat.

De två undersökta åren hade både spetsbergsgäss och tranor en undvikandefrekvens på 99,9 procent baserat på en population på 20–30 000 gäss och flera hundra tranor.

Varken gäss eller tranor hittades på platser där man med säkerhet kunde säga att de dött på grund av att de kolliderat med vindkraftverken.

Av försiktighetsskäl utgick studien från att alla döda fåglar eller fågelkvarlevor som hittades under kraftverken kunde ha varit inblandade i en kollision. 

Genom att jämföra det tänkbara antalet kollisionsinblandade fåglar med de som registrerats i området beräknades en så kallad undvikandefrekvens enligt den internationellt vedertagna Bandmodellen.

Studien har utförts för Vattenfalls räkning av tre erkända konsultföretag samt lokala ornitologer.

Vindkraftparken Klim ligger på Nordjylland i Danmark, alldeles invid fågelskyddsområdet Vejlerne som är ett internationellt Natura 2000-område. Tusentals fåglar lämnar sina häckningsplatser i Vejlerne varje dag för att söka mat på närbelägna åkrar och många av dem passerar då vindkraftparken.

Den aktuella studien utfördes för Vattenfalls räkning av tre erkända konsultföretag i samarbete med lokala ornitologer. Resultatet visar att 99,9 procent av de spetsbergsgäss och tranor som flyger i området undviker vindkraftverkens vingar.

Flockar med spetsbergsgäss nära Klim-vindkraftparken.

Flockar med spetsbergsgäss nära Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

– Det här är ett viktigt och enastående naturområde där 20–30 000 spetsbergsgäss och flera hundra tranor häckar. Vintertid flyger tusentals fåglar förbi vindkraftparken morgon och kväll, och det är därför mycket positivt att upptäcka att fåglarna till allra största delen faktiskt flyger vid sidan av eller ovanför vindkraftverken. Bara ett fåtal kolliderar med kraftverken, och mycket färre än man tidigare trott, förklarar Jesper Kyed Larsen, Bioscience Lead på Vattenfall Environment & Sustainability.

Studien utfördes delvis för att bevisa att Klim-parken uppfyller kraven i miljötillståndet som stipulerar att kollisionerna inte får överstiga 75 procent av nuvarande hållbara mortalitetsfrekvenser vad gäller populationerna av spetsbergsgås och trana.

Radarregistrerad flygbana för spetsbergsgässen inklusive breddvariationer baserat på flockstorlek. De röda markeringarna omfattar kraftverken och undersökningsområdet.

Radarregistrerad flygbana för spetsbergsgässen inklusive breddvariationer baserat på flockstorlek. De röda markeringarna omfattar kraftverken och undersökningsområdet.

Den utfördes under två perioder om ett respektive tre år efter att vindkraftparken byggdes 2015 och är den grundligaste studie som hittills utförts i Danmark av hur gäss och tranor reagerar på vindkraftparkens snurrande vingar. Man har fokuserat på att räkna hur många fåglar som kolliderar med vingarna samt hur många fåglar som flyger in i området.

Under tre drygt månadslånga perioder det första och det tredje året kontrollerades området runt elva kraftverk var tredje dag för att leta efter döda fåglar, fjädrar eller andra spår av fågelkroppar. Antalet fåglar i området för studien kartlades också med hjälp av laserkikare, teleskop och radar. På så vis kunde man på ett systematiskt sätt mäta avstånd och flyghöjder för att sedan skapa en 3D-bild av hur varje enskild fågel flyger.

Forskningsresultaten är särskilt positiva med tanke på det allt större behovet av att bygga vindkraftverk som en del av arbetet för att bekämpa klimatförändringarna i och med att de pekar på att natur och vindkraftverk kan samexistera.

– Resultaten visar att fåglarna är häpnadsväckande duktiga på att flyga runt eller över kraftverken. Detta är goda nyheter, inte bara på grund av att nästan inga fåglar dör vid kollisioner, utan också eftersom det innebär att vindkraftverk inte nödvändigtvis behöver hamna i konflikt med naturområden. Detta är nya kunskaper som bör beaktas när nya vindkraftparker planeras, säger Jesper Kyed Larsen.

Studiens resultat kommer att publiceras i den danska vetenskapliga tidskriften DOF BirdLife tillsammans med en sakgranskning av andra forskare för professionell konsolidering.

Vindkraftparken Klim, övervakning av fågelkollisioner, sammanfattning (PDF, på danska)

Se även

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln
Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln
Bilbesiktning på Opus-station

Vattenfall och Opus i samarbete för minskade klimatavtryck

Vattenfall ska som ”Smart Energy Partner” hjälpa besiktningsföretaget Opus Bilprovning, med 100 stationer i Sverige, att hitta vägar som minskar Opus klimatavtryck.

Läs hela artikeln