Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten

Halvtid i bygget av Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark

Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten tar byggpaus för vintern.

Fakta

  • Blakliden Fäbodberget kommer att bestå av totalt 84 vindkraftverk.
  • Projektområdet sträcker sig över cirka 200 hektar och det är nästan 8 mil mellan de turbiner som markerar de yttre gränserna för området.
  • 2022 står vindkraftsparken klar och kan då leverera förnybar el till cirka 220 000 svenska hushåll.
  • Projektet samägs av Vattenfall, Vestas och AIP Management.

Läs mer på Blakliden Fäbodbergets projektsida

84 fundament, 70 kilometer väg, 103 kilometer kabel, 25 000 transporter och 170 byggarbetare. Vattenfalls största landbaserade vindkraftsbygge, Blakliden Fäbodberget, i Västerbottens inland tar nu halvtid efter tre intensiva byggsäsonger och byggprojektledare Kristoffer Arnqvist kan nu bocka av anläggningsentreprenaden för vindkraftparken.

– Det är en stor milstolpe och jag är otroligt stolt över det hårda jobb som ligger bakom. Vi har ställts inför stora utmaningar längs vägen, inte minst en pandemi, men trots det håller tidplanen, säger Kristoffer Arnqvist.

Nära 400 årsanställningar

En undersökning nyligen utförd av Vindkraftcentrum visar att cirka 390 årsanställningar har skapats kopplat till Blakliden Fäbodbergets vindkraftspark varav cirka 300 är regionala. 

Omkring 280 av de regionala årsanställningarna har hittills skapats under projektets byggfas som inleddes 2018.

Täcker stort område

Vindkraftparken Blakliden Fäbodberget kommer att bestå av totalt 84 vindkraftverk, vart och ett förankrade i fundament byggda för att klara extrema momentanlaster på 11 000 ton. Projektområdet sträcker sig över cirka 200 hektar och det är nästan 8 mil mellan de turbiner som markerar de yttre gränserna för området.

Vindkraftverken kommer nästa år

Med färdigställande av anläggningsentreprenaden är vindkraftparken nu redo att ta emot vindkraftverken som levereras nästa år. Bygget har pågått sedan 2018. Under andra hälften av 2021 kommer vindkraftturbinerna att installeras och börja leverera el. 2022 står vindkraftparken klar och kan då leverera förnybar el till ca 220 000 svenska hushåll.

Lågt koldioxidavtryck

Den preliminära livscykelanalysen av vindkraftparken visar på mycket lågt koldioxidavtryck, ca 6 gram CO2/kWh.  Genomsnitt för Vattenfalls vindkraft i Norden ligger på 12,8 gram CO2e/kWh men tack vare de stora och effektiva turbinerna som används har den siffran kunnat minska kraftigt i Blakliden Fäbodberget.

- Det är mycket glädjande att se hur vi nått fram till dessa milstolpar i projektet. Framdriften i byggnationen av vindkraftpark Blakliden Fäbodberget gör att vi tar betydande steg framåt i vår ambition att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Byggprojektet tar nu ett planerat vinteruppehåll på grund av väderförhållanden med snö och kyla, samt för att underlätta för rennäringen i området. Byggnationen återupptas i maj nästa år.

Se även

Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Utsikt över Blakliden och Fäbodberget

Vattenfalls vindkraftsprojekt har skapat 300 årsanställningar i Västerbotten

Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu nått halvvägs. Hittills har vindkraftsprojektet engagerat 170 regionala företag och genererat omkring 300...

Läs hela artikeln

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln