Fordon med Vattenfalls logotyp

Nya riktlinjer ska skynda på elektrifieringen av fordonsflottan

Vattenfalls koncernledning har beslutat om nya riktlinjer för förmånsbilar och kommersiella passagerarfordon. Syftet är att nå målet om elektrifiering av hela fordonsflottan om 4 600 fordon till år 2030.

– Vårt mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, och elektrifieringen av transportsektorn är en viktig del i denna omställning. Vi erbjuder våra kunder alla de lösningar som behövs för ett elfordon: laddning i hemmet, på jobbet och vid företag samt tillgång till ett internationellt officiellt nätverk av laddstationer. För att vi ska kunna sätta handling bakom orden och faktiskt minska utsläppen från verksamheten står det klart att vi även måste elektrifiera vår egen fordonsflotta, säger Tomas Björnsson, chef för E-mobility:

Flest elektrifierade fordon bland förmånsbilarna

Under de senaste tre åren har Vattenfall omvandlat nästan två tredjedelar av alla sina förmånsbilar till rena elbilar eller laddhybrider. Den viktigaste faktorn bakom att man lyckades med detta var att man hade riktlinjer på plats där det fastställdes att alla nybeställda förmånsbilar måste vara elektriska.

Nu har Vattenfall beslutat sig för att gå ännu snabbare och mer konsekvent framåt inom området förmånsbilar. Från och med början av 2021 kan medarbetare som har rätt till en managementbil (en underkategori till förmånsbilar) endast beställa rena elbilar.

Riktlinjer även för kommersiella passagerarfordon

Som ett ytterligare steg framåt har Vattenfall även beslutat sig för att införa nya riktlinjer för kommersiella passagerarfordon. Det är fordon som används för arbetsrelaterade syften, som säljbilar eller normala passagerarbilar som används i samband med servicearbete. De nya riktlinjerna innebär att det numera bara är tillåtet att beställa en elbil, såvida det inte går att bevisa att det skulle orsaka avsevärda skador för företaget. Ett undantag kan exempelvis vara när fordonet används i dagligt operativt arbete där extrema situationer kan uppstå (så som akuta reparationer eller när fordonet måste köra långa sträckor dagligen).

– Inom kategorin kommersiella passagerarfordon har det hittills hänt mindre än inom kategorin förmånsbilar, säger Pieter Dumas, programchef för elektrifieringen av Vattenfalls fordonsflotta.  För närvarande är endast en fjärdedel av dessa fordon laddhybrider eller rena elfordon, och vi såg att det fanns en risk att vi skulle misslyckas med vårt mål om vi inte agerade.

Brist på skåpbilsmodeller ett hinder

Inom kategorin lätta kommersiella fordon, som utgörs av små, medelstora och stora skåpbilar, går det ännu långsammare framåt. Av de 2 600 Vattenfallbilar som ingår i denna kategori är det mindre än två procent som hittills har elektrifierats.

– Den största anledningen till det är att det har varit brist på tillgängliga och lämpliga bilmodeller på marknaden. Men det har nyligen förändrats, och vi hoppas att snabbt kunna få upp farten och även elektrifiera bilarna i den här kategorin inom kort, säger Pieter Dumas.

Infrastrukturen förbättras

Bristen på laddstationer nämns ofta som ett hinder för e-mobilitet. Vattenfall har gjort stora investeringar i laddstationer vid sina kontorslokaler. I dag finns totalt 865 laddstationer vid kontorslokalerna – flest finns i Sverige, Tyskland och Nederländerna.

Vattenfall driver fler än 16 000 laddstationer i Sverige, Nederländerna, Tyskland och Norge, och genom sina investeringar i avtal om offentlig laddning och roaming med andra operatörer ger man kunderna tillgång till ett internationellt offentligt nätverk av laddstationer på ett enkelt och prisvärt sätt.

Se även

Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

”Storbolagen bör gå först i ledet för omställningen"

”Från ord till handling – så skulle jag vilja förklara skillnaden mellan COP 26 i Glasgow för ett år sedan och COP 27.” Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld var på plats vid FNs miljö...

Läs hela artikeln

Vattenfall kartlägger påverkan på biodiversitet i hela värdekedjan

Vattenfall är en föregångare när det gäller att mäta företagets totala påverkan på biologisk mångfald. Verktyget Global Biodiversity Score har använts för att göra en heltäckande analys av h...

Läs hela artikeln
Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Vattenfalls Annika Ramsköld på plats vid COP 27

Nu startar COP 27, FN:s klimatkonferens. Vattenfall representeras av hållbarhetschefen Annika Ramsköld på plats för att delta i flera högnivåmöten.

Läs hela artikeln