Fordon med Vattenfalls logotyp

Nya riktlinjer ska skynda på elektrifieringen av fordonsflottan

Vattenfalls koncernledning har beslutat om nya riktlinjer för förmånsbilar och kommersiella passagerarfordon. Syftet är att nå målet om elektrifiering av hela fordonsflottan om 4 600 fordon till år 2030.

– Vårt mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, och elektrifieringen av transportsektorn är en viktig del i denna omställning. Vi erbjuder våra kunder alla de lösningar som behövs för ett elfordon: laddning i hemmet, på jobbet och vid företag samt tillgång till ett internationellt officiellt nätverk av laddstationer. För att vi ska kunna sätta handling bakom orden och faktiskt minska utsläppen från verksamheten står det klart att vi även måste elektrifiera vår egen fordonsflotta, säger Tomas Björnsson, chef för E-mobility:

Flest elektrifierade fordon bland förmånsbilarna

Under de senaste tre åren har Vattenfall omvandlat nästan två tredjedelar av alla sina förmånsbilar till rena elbilar eller laddhybrider. Den viktigaste faktorn bakom att man lyckades med detta var att man hade riktlinjer på plats där det fastställdes att alla nybeställda förmånsbilar måste vara elektriska.

Nu har Vattenfall beslutat sig för att gå ännu snabbare och mer konsekvent framåt inom området förmånsbilar. Från och med början av 2021 kan medarbetare som har rätt till en managementbil (en underkategori till förmånsbilar) endast beställa rena elbilar.

Riktlinjer även för kommersiella passagerarfordon

Som ett ytterligare steg framåt har Vattenfall även beslutat sig för att införa nya riktlinjer för kommersiella passagerarfordon. Det är fordon som används för arbetsrelaterade syften, som säljbilar eller normala passagerarbilar som används i samband med servicearbete. De nya riktlinjerna innebär att det numera bara är tillåtet att beställa en elbil, såvida det inte går att bevisa att det skulle orsaka avsevärda skador för företaget. Ett undantag kan exempelvis vara när fordonet används i dagligt operativt arbete där extrema situationer kan uppstå (så som akuta reparationer eller när fordonet måste köra långa sträckor dagligen).

– Inom kategorin kommersiella passagerarfordon har det hittills hänt mindre än inom kategorin förmånsbilar, säger Pieter Dumas, programchef för elektrifieringen av Vattenfalls fordonsflotta.  För närvarande är endast en fjärdedel av dessa fordon laddhybrider eller rena elfordon, och vi såg att det fanns en risk att vi skulle misslyckas med vårt mål om vi inte agerade.

Brist på skåpbilsmodeller ett hinder

Inom kategorin lätta kommersiella fordon, som utgörs av små, medelstora och stora skåpbilar, går det ännu långsammare framåt. Av de 2 600 Vattenfallbilar som ingår i denna kategori är det mindre än två procent som hittills har elektrifierats.

– Den största anledningen till det är att det har varit brist på tillgängliga och lämpliga bilmodeller på marknaden. Men det har nyligen förändrats, och vi hoppas att snabbt kunna få upp farten och även elektrifiera bilarna i den här kategorin inom kort, säger Pieter Dumas.

Infrastrukturen förbättras

Bristen på laddstationer nämns ofta som ett hinder för e-mobilitet. Vattenfall har gjort stora investeringar i laddstationer vid sina kontorslokaler. I dag finns totalt 865 laddstationer vid kontorslokalerna – flest finns i Sverige, Tyskland och Nederländerna.

Vattenfall driver fler än 16 000 laddstationer i Sverige, Nederländerna, Tyskland och Norge, och genom sina investeringar i avtal om offentlig laddning och roaming med andra operatörer ger man kunderna tillgång till ett internationellt offentligt nätverk av laddstationer på ett enkelt och prisvärt sätt.

Se även

Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint

Sju enkla sätt att minska din elräkning

Spara på elen utan att göra avkall på komforten. Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint ger råd hur du bäst går till väga för att hålla elkostnaderna nere.

Läs hela artikeln
Laddstation för elfordon

Vattenfall och Netto Tyskland i samarbete om laddinfrastruktur

Vattenfall och dagligvarubutiken Netto har inlett ett samarbete för att etablera snabbladdningsstationer i Tyskland.

Läs hela artikeln
Simmande fjällgäss

Så hjälper Vattenfall till att bevara fjällgåsen

Den utrotningshotade fjällgåsen ska öka i antal igen genom ett samarbetsprojekt där Vattenfall medverkar.

Läs hela artikeln