Revisionssäsongen inledd på Forsmark

Nu inleds revisionssäsongen på Forsmark, med Forsmark 2 som är först ut. En rad corona-relaterade försiktighetsåtgärder har vidtagits för att skydda personalen samtidigt som revisionen genomförs.

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en femtedel av bränslet ut - allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Den 3 maj påbörjades revisionen på Forsmark 2. Under revisionen, som pågår till slutet av juni, arbetar totalt 1 500 personer med ungefär 4 700 arbetsorder som genomförs på olika delar av anläggningen. Bland annat ingår byte av elgenomföringar och kablage i reaktorinneslutningen, driftsättning av oberoende härdkylning och byte av magnetiseringsutrustning. Både egen personal och externa specialister från en rad länder kommer att jobba på Forsmark under revisionen.

I år har en rad säkerhetsåtgärder vidtagits för att skydda personalen och minska risken för spridning av coronaviruset. Bland annat handlar det om information om vad som gäller för att vistas på Forsmark, om handspritstationer, mattält, hygienstationer samt säkra personalflödesvägar. Stabsmöten har hållits varje vardag sedan mitten av mars.

– Är man frisk är man välkommen att jobba på Forsmark. Revisionen har förberetts noga under en längre tid, inte minst med hänsyn till corona-situationen, säger produktionschef Jan Lundvall.

Revisionsavställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom elbehovet då är som lägst. Forsmarks kärnkraftverk stod ifjol för mer en sjättedel av elbehovet i Sverige och producerade 25,3 TWh el. Jan Lundvall berättar att Forsmark även normalt sett är en stor arbetsplats med många anställda som jobbar med olika projekt i anläggningen.

– Forsmark har nära 1 200 anställda, så vi har en stor verksamhet även när vi inte har revision.  Vi följer myndigheternas rekommendationer kring corona och har också egna förhållningsregler.  Forsmark är en samhällsviktig verksamhet och den fossilfria el som vi producerar behövs i samhället, inte minst i sjukvården.

Revisionen på Forsmark 2 beräknas vara klar i slutet av juni. Revisionen på Forsmark 3 genomförs 16/8-15/9, och på Forsmark 1 är revision planerad mellan den 20/9 och 28/10.  Läs mer på vår revisionssida.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']