Revisionssäsongen inledd på Forsmark

Nu inleds revisionssäsongen på Forsmark, med Forsmark 2 som är först ut. En rad corona-relaterade försiktighetsåtgärder har vidtagits för att skydda personalen samtidigt som revisionen genomförs.

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en femtedel av bränslet ut - allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Den 3 maj påbörjades revisionen på Forsmark 2. Under revisionen, som pågår till slutet av juni, arbetar totalt 1 500 personer med ungefär 4 700 arbetsorder som genomförs på olika delar av anläggningen. Bland annat ingår byte av elgenomföringar och kablage i reaktorinneslutningen, driftsättning av oberoende härdkylning och byte av magnetiseringsutrustning. Både egen personal och externa specialister från en rad länder kommer att jobba på Forsmark under revisionen.

I år har en rad säkerhetsåtgärder vidtagits för att skydda personalen och minska risken för spridning av coronaviruset. Bland annat handlar det om information om vad som gäller för att vistas på Forsmark, om handspritstationer, mattält, hygienstationer samt säkra personalflödesvägar. Stabsmöten har hållits varje vardag sedan mitten av mars.

– Är man frisk är man välkommen att jobba på Forsmark. Revisionen har förberetts noga under en längre tid, inte minst med hänsyn till corona-situationen, säger produktionschef Jan Lundvall.

Revisionsavställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom elbehovet då är som lägst. Forsmarks kärnkraftverk stod ifjol för mer en sjättedel av elbehovet i Sverige och producerade 25,3 TWh el. Jan Lundvall berättar att Forsmark även normalt sett är en stor arbetsplats med många anställda som jobbar med olika projekt i anläggningen.

– Forsmark har nära 1 200 anställda, så vi har en stor verksamhet även när vi inte har revision.  Vi följer myndigheternas rekommendationer kring corona och har också egna förhållningsregler.  Forsmark är en samhällsviktig verksamhet och den fossilfria el som vi producerar behövs i samhället, inte minst i sjukvården.

Revisionen på Forsmark 2 beräknas vara klar i slutet av juni. Revisionen på Forsmark 3 genomförs 16/8-15/9, och på Forsmark 1 är revision planerad mellan den 20/9 och 28/10.  Läs mer på vår revisionssida.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln