Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

Östra Herrestads vindkraftpark byggdes 2010 och består av nio Vestas V90 med maxeffekt 1,8 MW vardera. Tack vare sitt goda vindläge har den producerat drygt 570 GWh förnybar energi hittills under sina tio driftår.

– Vattenfalls försäljning av Östra Herrestad är del i ett initiativ där vi avyttrar mindre anläggningar för att effektivisera. Anläggningens storlek i kombination med turbintyp och geografiskt läget har gjort att vi fattat beslut om försäljning av just den här vindparken, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Vattenfall driver fortfarande sex vindkraftparker i Sverige med sammanlagt 139 vindkraftverk och en installerad effekt på 330 MW. För närvarande bygger Vattenfall parken Blakliden Fäbodberget, en av de största landbaserade vindkraftsparkerna i Sverige med 84 vindkraftverk som med sina 353 MW kommer att fördubbla den installerade effekten som Vattenfall förvaltar i Sverige. Dessutom utvecklar Vattenfall många nya vindkraftsprojekt i både Sverige och utomlands. Parterna är överens om att inte uppge några affärsmässiga detaljer om överenskommelsen.

Se även

Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten

Halvtid i bygget av Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark

Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten tar byggpaus för vintern.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Utsikt över Blakliden och Fäbodberget

Vattenfalls vindkraftsprojekt har skapat 300 årsanställningar i Västerbotten

Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu nått halvvägs. Hittills har vindkraftsprojektet engagerat 170 regionala företag och genererat omkring 300...

Läs hela artikeln