Vattenfall: ”Vi står vid er sida. Vi lovar att göra mer.”

Som en reaktion på de protester som sveper över världen fördömer Vattenfall rasism och lovar att fortsätta och intensifiera sitt arbete med mångfald och inkludering.

”Vi är i högsta grad medvetna om den oro som råder och behovet av att uppnå ökad mångfald och inkludering, både inom och utanför vår egen organisation.

De händelser i USA som har utlöst de globala protesterna visar tydligt behovet av att säga ifrån och agera. Vi förstår vad som ligger bakom ilskan och frustrationen, inte bara i USA utan även i de länder där vi bedriver verksamhet. Många av våra medarbetare är personligen berörda av dessa händelser, något vi respekterar och vi står vid deras sida.

Förändring är nödvändig

Vi tror på ett samhälle där alla känner sig välkomna och inkluderade – ett samhälle där alla har samma rättigheter, oavsett vem man är. Vi vill bidra till att skapa ett sådant samhälle.

Vattenfall är fast beslutet att fortsätta lära sig och utvecklas, att återspegla de samhällen där vi är verksamma och försäkra oss om att alla våra medarbetare får möjlighet att använda sina olika förmågor och kompetenser på bästa möjliga sätt.

Det är därför vi lovar att bli bättre. Vi lovar att arbeta hårdare för att belysa och eliminera fördomar som håller oss tillbaka. Vi lovar att bygga upp en verkligt inkluderande kultur som välkomnar alla perspektiv.

Vi gör detta eftersom det är det enda rätta. Det är viktigt för människor, för samhället och det är även bra för affärerna.”

Vattenfalls nuvarande och tidigare Diversity & Inclusion Officers

diversity.jpg

Torbjörn Wahlborg, Senior Executive Vice President, Business Area Generation, D&I Officer sedan 2019

Tuomo Hatakka, Senior Executive Vice President, Business Area Heat, D&I Officer 2017–2019

Annika Viklund, Senior Vice President, Business Area Distribution, D&I Officer 2015–2017

Fakta

Vattenfall införde befattningen Diversity & Inclusion Officer 2015. Uppdraget roterar mellan ledamöterna i koncernledningen och är på två år. För närvarande innehas befattningen av Torbjörn Wahlborg, Senior Executive Vice President, Business Area Generation.

Informationslämnare: Vattenfall Media Relations

Se även

Eva Hallquisth Fattoruso, Project Management Officer, Vattenfall

Vattenfall skickar ytterligare 4 000 munskydd till Röda Korset

Vattenfall har skänkt 4 000 munskydd till sjukvården via Röda Korset i Jönköping.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Fordon med Vattenfalls logotyp

Nya riktlinjer ska skynda på elektrifieringen av fordonsflottan

Vattenfalls koncernledning har beslutat om nya riktlinjer för förmånsbilar och kommersiella passagerarfordon. Syftet är att nå målet om elektrifiering av hela fordonsflottan om 4 600 fordon ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln