Installation av fundament vid den nederländska havsbaserade vindkraftparken Hollandse Kust Zuid

Bygget av Hollandse Kust Zuid pågår för fullt

Efter många månaders förberedelser har installationen nu påbörjats av fundamenten vid den nederländska havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. ”Det är en härlig känsla att se hur alla våra idéer nu omsätts till verklighet”, säger Malte Röder, som är ansvarig för installationen av fundamenten på Vattenfall.

Bygget av Hollandse Kust Zuid påbörjades i början av juli och kommer att pågå i två år. Vindkraftsparkens fossilfria energi kommer att gynna både privathushåll, företag och industripartner.

Malte-Röder_new.jpg

Installationschefen Malte Röder och hans team ser till att arbetet med att installera fundamenten har förberetts väl och genomförs på ett säkert sätt:

– Vi försöker alltid avgöra vem som är bäst lämpad för en viss uppgift och att arbeta gemensamt för att nå målen.

Installationsfartyget Seaway Strashnov lägger med några dagars mellanrum till i Rotterdam för att lasta ombord fundament och ståldelar som ska installeras till sjöss.

Individuellt utformade fundament

Malte Röder började arbeta med Hollandse Kust Zuid sommaren 2020.

– Vi började med att utforma installationsverktygen och metodiken, och tillsammans med Seaway 7, ett företag som sysslar med offshore-installationer, har vi tagit fram ett passande koncept för att installera våra fundament, berättar han.

För en resurseffektiv användning av materialet, exempelvis stål, har varje enskilt fundament konstruerats utifrån den specifika installationsplatsen. Det tyngsta och största monopilefundamentet väger 955 ton och är 75 meter långt, och även det lättaste och kortaste av fundamenten är imponerande – 735 ton och 62 meter. Monopilefundamenten installeras på varierande djup, allt från 17 till 28 meter.

Svåra väderförhållanden

Vindkraftsparkens mindre komponenter förvaras i hamnen vid IJmuiden och transporteras också ut till havs därifrån. Fundamenten och de större stålkomponenterna transporteras däremot från fundamenttillverkaren Sifs upplag i Maasvlakte-området i Rotterdams hamn med hjälp av installationsfartyget Seaway Strashnov. Fartyget har en kran som lyfter ned monopilefundamentet i vattnet och sänker ned det till havsbotten. När fundamentet står där det ska på havsbotten slås det ned till korrekt djup med en hydraulisk pålningshammare.

– Vi kommer att installera så många fundament vi bara hinner fram till vårt planerade höstuppehåll. Vädret på Nordsjön blir sedan alltför besvärligt för att vi ska kunna fortsätta arbeta. Under uppehållet fortsätter vi att förbättra och optimera våra rutiner så att vi kan installera resterande fundament så effektivt som möjligt nästa år, säger Malte Röder.

offshore-construction-of-the-Hollandse-Kust-Zuid-16x9.jpg

Flera lärdomar

Den första uppsättningen fundament och tillhörande ståldelar har nu installerats och under arbetet har teamet redan lärt sig en hel del som kommer att vara viktigt under det återstående arbetet.

– En av de saker vi lärde oss var att ett antal bultar och muttrar inte fungerade så väl som de borde, säger Malte Röder. Det är den här typen av småsaker som nu dyker upp, för tidigare fokuserade vi framför allt på att få de stora komponenterna att passa ihop. I och med att byggarbetet pågår ute till havs är det inte helt enkelt att få ut nya bultar dit. Vi måste också se till att de nya bultarna har samma livslängd som fundamentet i övrigt. Allting är dessutom så storskaligt att man inte precis kan köpa delar i järnaffären.

– Vi har även gjort en del förbättringar av hur arbetsplatserna förbereds. En byggnadstekniker måste ha utrustningen nära intill så att han eller hon slipper leta efter rätt verktyg. Det är inte förrän byggarbetet börjar på allvar som praktiska problem av det här slaget blir uppenbara.

På det stora hela är Malte Röder mycket nöjd med utvecklingen och samarbetet mellan Vattenfall, Sif och Seaway 7.

– Det är härligt att se hur alla våra idéer omsätts till verklighet och att få arbeta tillsammans med så många duktiga människor som alla visar otrolig entusiasm för det här banbrytande projektet, säger han.

Fakta om Hollandse Kust Zuid

  • Samägd av Vattenfall och BASF.
  • Total kapacitet på 1 500 MW.
  • Elproduktionen motsvarar årsförbrukningen för över två miljoner nederländska hushåll.
  • Vindkraftparken kommer att bestå av 140 vindkraftverk på 11 MW.
  • Rotordiameter: 200 meter.
  • Världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark.
  • Vindkraftsparken tas i drift 2023.

Se även

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Vesterhav Syd

Vattenfall levererar den första elen från Danmarks nästa havsbaserade vindkraftspark

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Vesterhav Syd har levererat sin första el.

Läs hela artikeln
Ett vindkraftverk

Vattenfall bygger vindkraftsparken Velinga

Vattenfall har fattat ett investeringsbeslut om att bygga en vindkraftspark i Velinga, utanför Tidaholm. Bygget beräknas starta i slutet av 2023 och parken väntas tas i drift i början av 202...

Läs hela artikeln
Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln