Installation av fundament vid den nederländska havsbaserade vindkraftparken Hollandse Kust Zuid

Bygget av Hollandse Kust Zuid pågår för fullt

Efter många månaders förberedelser har installationen nu påbörjats av fundamenten vid den nederländska havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. ”Det är en härlig känsla att se hur alla våra idéer nu omsätts till verklighet”, säger Malte Röder, som är ansvarig för installationen av fundamenten på Vattenfall.

Bygget av Hollandse Kust Zuid påbörjades i början av juli och kommer att pågå i två år. Vindkraftsparkens fossilfria energi kommer att gynna både privathushåll, företag och industripartner.

Malte-Röder_new.jpg

Installationschefen Malte Röder och hans team ser till att arbetet med att installera fundamenten har förberetts väl och genomförs på ett säkert sätt:

– Vi försöker alltid avgöra vem som är bäst lämpad för en viss uppgift och att arbeta gemensamt för att nå målen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Installationsfartyget Seaway Strashnov lägger med några dagars mellanrum till i Rotterdam för att lasta ombord fundament och ståldelar som ska installeras till sjöss.

Individuellt utformade fundament

Malte Röder började arbeta med Hollandse Kust Zuid sommaren 2020.

– Vi började med att utforma installationsverktygen och metodiken, och tillsammans med Seaway 7, ett företag som sysslar med offshore-installationer, har vi tagit fram ett passande koncept för att installera våra fundament, berättar han.

För en resurseffektiv användning av materialet, exempelvis stål, har varje enskilt fundament konstruerats utifrån den specifika installationsplatsen. Det tyngsta och största monopilefundamentet väger 955 ton och är 75 meter långt, och även det lättaste och kortaste av fundamenten är imponerande – 735 ton och 62 meter. Monopilefundamenten installeras på varierande djup, allt från 17 till 28 meter.

Svåra väderförhållanden

Vindkraftsparkens mindre komponenter förvaras i hamnen vid IJmuiden och transporteras också ut till havs därifrån. Fundamenten och de större stålkomponenterna transporteras däremot från fundamenttillverkaren Sifs upplag i Maasvlakte-området i Rotterdams hamn med hjälp av installationsfartyget Seaway Strashnov. Fartyget har en kran som lyfter ned monopilefundamentet i vattnet och sänker ned det till havsbotten. När fundamentet står där det ska på havsbotten slås det ned till korrekt djup med en hydraulisk pålningshammare.

– Vi kommer att installera så många fundament vi bara hinner fram till vårt planerade höstuppehåll. Vädret på Nordsjön blir sedan alltför besvärligt för att vi ska kunna fortsätta arbeta. Under uppehållet fortsätter vi att förbättra och optimera våra rutiner så att vi kan installera resterande fundament så effektivt som möjligt nästa år, säger Malte Röder.

offshore-construction-of-the-Hollandse-Kust-Zuid-16x9.jpg

Flera lärdomar

Den första uppsättningen fundament och tillhörande ståldelar har nu installerats och under arbetet har teamet redan lärt sig en hel del som kommer att vara viktigt under det återstående arbetet.

– En av de saker vi lärde oss var att ett antal bultar och muttrar inte fungerade så väl som de borde, säger Malte Röder. Det är den här typen av småsaker som nu dyker upp, för tidigare fokuserade vi framför allt på att få de stora komponenterna att passa ihop. I och med att byggarbetet pågår ute till havs är det inte helt enkelt att få ut nya bultar dit. Vi måste också se till att de nya bultarna har samma livslängd som fundamentet i övrigt. Allting är dessutom så storskaligt att man inte precis kan köpa delar i järnaffären.

– Vi har även gjort en del förbättringar av hur arbetsplatserna förbereds. En byggnadstekniker måste ha utrustningen nära intill så att han eller hon slipper leta efter rätt verktyg. Det är inte förrän byggarbetet börjar på allvar som praktiska problem av det här slaget blir uppenbara.

På det stora hela är Malte Röder mycket nöjd med utvecklingen och samarbetet mellan Vattenfall, Sif och Seaway 7.

– Det är härligt att se hur alla våra idéer omsätts till verklighet och att få arbeta tillsammans med så många duktiga människor som alla visar otrolig entusiasm för det här banbrytande projektet, säger han.

Fakta om Hollandse Kust Zuid

  • Samägd av Vattenfall och BASF.
  • Total kapacitet på 1 500 MW.
  • Elproduktionen motsvarar årsförbrukningen för över två miljoner nederländska hushåll.
  • Vindkraftparken kommer att bestå av 140 vindkraftverk på 11 MW.
  • Rotordiameter: 200 meter.
  • Världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark.
  • Vindkraftsparken tas i drift 2023.

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln
Martin Brudermüller, BASF, och Anna Borg, Vattenfall, skriver under Nordlicht-avtalet

Vattenfall och BASF tecknar köpeavtal för 49 procent av vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2

Vattenfall och BASF har kommit överens om att sälja 49 procent av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. De två företagen fördjupar därmed sitt partnerskap inom förnybar e...

Läs hela artikeln