Forsmark 1 ansöker om ökad effekt

Forsmark har meddelat elmarknaden att en effekthöjning av Forsmark 1 planeras efter revisionsavställningen hösten 2022. Planerad uteffekt är cirka 1 100 MW.

En ansökan har nyligen lämnats in till Svenska Kraftnät. Det handlar om drygt 100 MW effekthöjning, vilket på ett år ger fossilfri el som kan försörja 200 000 hushåll eller värma upp 50 000 villor.

– Forsmark 1 är moderniserad för att säkra långtidsdrift och infrastrukturen är uppgraderad. Det ger oss möjlighet att licensiera anläggningen för en högre effekt, säger Forsmark vd Björn Linde.

Forsmark planerar i slutet av året att ansöka om provdrift av Forsmark 1 för den högre effekten hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Båda myndigheterna behöver ge sitt godkännande för att effekthöjningen ska kunna verkställas under hösten 2022.

– Vi har haft en teknisk dialog med Svenska Kraftnät och ansöker om effekthöjning på Forsmark 1 enligt de principer som myndigheten aviserat, säger Björn Linde.

Forsmark 1 togs i drift 1980 och levererar årligen mellan 7 och 8 TWh el till det svenska elnätet. En effektökning med 100 MW innebär en kapacitetshöjning med cirka 10 procent.

Se även

Bildextra från revisionen på Forsmark 2

Forsmark 2 är redo att leverera fossilfri el ännu en driftsäsong efter avslutad revision. Ett omfattande arbete med översyn och kontroller har genomförts, förut...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Kärnkraftverket Forsmark

Risk för otillgänglighet utan regeringsbeslut

Forsmarks Kraftgrupp har informerat marknaden att Forsmark 2 riskerar att inte kunna återstarta efter revision 2024, om regeringen inte tar beslut om slutförvarsansökan och u...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Så små är utsläppen från Forsmark

Under fjolåret genomförde Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, grönsaker och kött med mera har samla...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']