Blomsteräng

Första halvåret 2021: Ett starkt resultat och en utveckling som driver omställningen för Vattenfall och våra kunder

Vattenfall redovisar ett starkt resultat för det första halvåret.

anna-borg-q2.jpg

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar delårsrapport för januari-juni 2021

”Vattenfall redovisar ett starkt resultat för det första halvåret med högre bidrag från både produktion och försäljning av el och värme. Strategiska avtal har ingåtts där vi tillsammans med partners driver på energiomställningen. Vi kan slutligen också lägga ett antal prioriterade rättsliga frågor bakom oss och istället blicka framåt med fokus på kärnverksamheten och våra kunder.

Stora engångseffekter påverkar jämförelsen

Periodens resultat uppgår till 23,6 miljarder SEK för halvåret och 13,2 miljarder SEK för kvartalet. I Tyskland har vi sedan tidigare berättigats till kompensation för avvecklingen av kärnkraft i landet. Detta har nu godkänts av Förbundsdagen och påverkar resultatet med 11,1 miljarder SEK i det andra kvartalet. Betalningen kommer att ske i det fjärde kvartalet.

Stark operativ verksamhet i en marknad med högre elpriser

Det är stora svängningar på marknaden och elpriserna i Norden har sett en stark återhämtning sedan förra årets historiskt låga nivåer. Ovanligt kallt väder under årets första kvartal följdes av låg nederbörd under det andra kvartalet. På kontinenten ser vi påverkan från högre priser för bränslen och utsläppsrätter. Sammantaget påverkade de högre elpriserna Vattenfall positivt under det första halvåret. Stora skillnader mellan prisområden och systempriset i Norden pressade dock ned det erhållna priset efter prissäkringar vilket var särskilt märkbart i det andra kvartalet.

Den operativa verksamheten utvecklas väl. Det underliggande rörelseresultatet ökade med 4,3 miljarder SEK till 17,3 miljarder SEK för halvåret och med 2,5 miljarder SEK till 5,3 miljarder SEK för kvartalet. Med stöd av en hög tillgänglighet i kärnkraften samt en god fyllnadsgrad i vattenmagasinen ökade vi elproduktionen trots stängningen av Ringhals 1 vid årsskiftet. Vi ser också en positiv utveckling för både försäljnings- och värmeverksamheten. Dessutom redovisar vi ett högre realiserat resultat från trading.

En tydlig väg framåt för verksamheten i Berlin

Efter det andra kvartalets utgång slutförde vi transaktionen för försäljningen av distributionsverksamheten i Berlin (Stromnetz Berlin). Vi fick också det positiva och slutgiltiga beskedet från den högre förvaltningsdomstolen i Berlin att fjärrvärmenätet tillhör Vattenfall efter att staden gjort anspråk på äganderätten. Vi ser nu fram emot fortsatt gott samarbete med staden Berlin för att uppnå våra gemensamma klimatmål.

Partnerskap stödjer energiomställningen för våra kunder

För att nå vårt mål om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation måste vi samarbeta med kunder och övriga partners, också utanför energisektorn. Därför har partnerskap en central roll i Vattenfalls strategi. Vi säljer nu 49,5 % av vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid till BASF. Det är första gången ett stort industriföretag köper en betydande andel i en av våra storskaliga vindkraftsparker. Tillsammans kommer vi att kunna bidra till att både minska utsläppen inom kemiindustrin och leverera fossilfri el till våra kunder med ett projekt som bidrar till energiomställningen. Jag ser verkligen fram emot detta samarbete som är unikt i sitt slag!”

Läs mer om resultatet för första halvåret 2021 här

Viktiga händelser, april–juni 2021

 • Avtal om försäljning av 49,5% av havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid.
 • Godkännande i Förbundsdagen gällande kompensation för nedläggning av kärnkraft i Tyskland. Detta påverkade kvartalets resultat med 11,1 miljarder SEK.
 • Riksdagsbeslut om särskilt investeringsutrymme för elnätsinvesteringar.

Viktiga händelser efter balansdagen

 • Försäljningen av elnätsverksamheten Stromnetz Berlin slutfördes 1 juli. Försäljningspriset uppgick till 2,1 miljarder EUR och transaktionen kommer att påverka resultatet i det tredje kvartalet.

Finansiell utveckling, januari–juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 1% (5% exklusive valutaeffekter) till 80 465 MSEK (79 440).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 308 MSEK (12 982).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29 595 MSEK (5 287).
 • Periodens resultat uppgick till 23 635 MSEK (-1 594).

Finansiell utveckling, april–juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 10% (14% exklusive valutaeffekter) till 34 554 MSEK (31 280).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 5 256 MSEK (2 792).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 210 MSEK (-7 027).
 • Periodens resultat uppgick till 13 212 MSEK (-8 495).

Se även

Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint

Sju enkla sätt att minska din elräkning

Spara på elen utan att göra avkall på komforten. Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint ger råd hur du bäst går till väga för att hålla elkostnaderna nere.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Hollandse Kust Zuid

Första elen levererad från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

Den första elen från havsvindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna har nu levererats till det nederländska stamnätet.

Läs hela artikeln
Ett vindkraftverk i Vattenfalls havsbaserade park Horns Rev 3

Vattenfall är förkvalificerat för upphandling av vindkraft i Medelhavet

Vattenfall är förkvalificerat för Frankrikes kommande upphandling av flytande havsbaserad vindkraft utanför kusten vid Medelhavet.

Läs hela artikeln