Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

På onsdagen den 27 januari installerades torn, maskinhus och rotor på det första vindkraftverket på den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak i danska Östersjön.

– Vi är stolta över att det första av de över 70 vindkraftverken på Kriegers Flak nu är på plats och redo att producera el. Vi förväntar oss att hushåll och företag inom de närmaste dagarna kommer att få sin första fossilfria el från den här turbinen. Det är en viktig milstolpe i projektet, det sker enligt tidsplanen och det är fantastiskt att se denna havsbaserade vindkraftpark ta form, säger Jacob Nørgaard Andersen, landschef på Vattenfall Danmark.

Installationen sker efter att danska Energistyrelsen förra veckan utfärdade en licens för elproduktion. Trots restriktioner till följd av coronapandemin fortlöper byggandet av Kriegers Flak i stort enligt plan och vindkraftparken planeras vara i full drift senast i slutet av 2021.

– Kriegers Flak ger ett betydande Nordiskt bidrag till vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Det är ett unikt projekt som integrerar vindkraftsproduktion till havs och kopplar samman näten i två länder - Danmark och Tyskland. Det visar samtidigt hur utnyttjandet av Östersjöns enorma potential för havsbaserad vindkraft nu får fart, säger Catrin Jung, chef för Offshore Wind på Vattenfall.

Kriegers Flak kommer att innebära att Danmarks vindkraftsproduktion ökar med 16 procent jämfört med 2019, eller tillräckligt för att täcka den årliga elanvändningen för 600 000 danska hushåll.

Vindkraftverkets enskilda delar monteras vid Rønne hamn på den danska ön Bornholm. Därefter fraktas de fyra och fyra till konstruktionsplatsen ute till havs. De 72 vindkraftverken tillverkas av Siemens Gamesa Renewable Energy och kommer att tas i drift allt eftersom de installeras.

Vattenfall är Danmarks största utvecklare av havsbaserad vindkraft och bygger utöver Kriegers Flak även två havsbaserade vindkraftparker utanför Jyllands västkust.

Fakta om Kriegers Flak

  • Kriegers Flak kommer att ha en produktionskapacitet på cirka 600 MW.
  • Omkring 600 000 danska hushåll kommer att få sin årliga elanvändning täckt av den havsbaserade vindkraftparken.
  • Vart och ett av de 72 vindkraftverken är 187 meter höga och varje fundament väger upp till 800 ton.
  • Den havsbaserade vindkraftparken ligger i Östersjön, 15–40 kilometer utanför Danmarks kust.
  • Vindkraftparken täcker en yta på 132 km2 och har cirka 170 kilometer undervattenskablar.
  • Vindkraftparken väntas vara i full drift i slutet av 2021.

Se även

Curslack-Hamburg, batterilagringsanläggning och vindkraftpark

Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på en och samma i...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']