Curslack-Hamburg, batterilagringsanläggning och vindkraftpark

Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på en och samma infrastruktur, till exempel vägar, nätanslutningar ochtransformatorstationer. Dessutom kan de ha en stabiliserande effekt på nätet.

En hybridpark består av att olika tekniska lösningar kombineras, exempelvis vindkraftverk, solpaneler, batterier och elektrolysanläggningar för att producera, lagra eller använda fossilfri energi på en enda plats.

Se videon om den nederländska hybridparken Haringvliet för att få veta mer om alla fördelar en park av den här typen har att erbjuda.  

Parker där flera tekniska lösningar kombineras är inte bara en dagslända. Faktum är att det kan vara ett krav för att tillstånd ska medges, något man till exempel gjort i Tyskland för deras så kallade innovationsupphandlingar.

Vattenfall utvecklade och byggde Europas allra första hybridpark i Storbritannien 2016. Då byggdes en solkraftspark bredvid de befintliga vindkraftparkerna i Parc Cynog och Pendine. Vattenfall var även först med att kombinera kommersiell anläggning för batterilagring med en vindkraftpark, nämligen i Pen y Cymoedd, också den i Wales i Storbritannien.

– Vi tror att hybridparker kommer att bli allt viktigare i energilandskapet och för Vattenfalls affärsmodeller som bygger på förnybart. Vi tycker därför att det är mycket spännande att få vidareutveckla den här tekniken tillsammans med vårt skickliga internationella team. Det kommer att stärka Vattenfalls konkurrenskraft, säger Franziska Schuth, t.f. Director Business Development på affärsområde Vind. För en del av våra projekt tittar vi närmare på möjligheten att kombinera fyra olika tekniker genom att lägga till en elektrolysanläggning som ska producera fossilfri vätgas för konsumenter i närliggande industriområden.

Ända sedan 2019 har olika affärsområden arbetat med att utveckla hybridpark-tekniken, men också med att ta fram en struktur för interna processer och hur man ska uppföra en hybridpark.

Nu har Vattenfall Vind beslutat att kombinera sina sakkunniga i ett virtuellt team inom Business Development avdelningen. Tanken är att öka effektiviteten för framtida projekt där flera tekniker ska kombineras i en enda hybridpark och där arbetet sker i internationella team.

Vattenfall har omfattande erfarenhet av att utveckla och bygga hybridparker:

Haringvliet-2.jpg

Haringvliet (Nederländerna) 

Vid hybridparken Haringvliet i Nederländerna har Vattenfall kombinerat batterier, vind- och solkraft för allra första gången. Parken ska invigas senare i år.

Curslack.jpg

Curslack-Hamburg (Tyskland):

Vattenfall deltar i ett forskningsprojekt i Hamburg, och sedan 2018 driver man en batterilagringsanläggning invid en vindkraftpark som syftar till att undersöka nya tekniska lösningar som kan bidra till att stabilisera nätet.

Princess-Alexia.jpg

Prinses Alexia (Nederländerna)

Vid vindkraftparken Prinses Alexia i Nederländerna är 88 BMW-batterier på totalt 3,2 MW integrerade i ett jättebatteri för lagring av elektricitet från vindkraft.

Pen-y-Cymoedd.jpg

Parc Cynog (Storbritannien)

I Parc Cynog har 5 MW solkraft och 3,6 MW vindkraft placerats tillsammans för att öka nätanslutningens kapacitet. Detta var den första i Europa där sol- och vindkraft kombinerats.

Park-Cynog.jpg

Pen y Cymoedd (Storbritannien) 

Vid den aktiva vindkraftparken Pen y Cymoedd i Storbritannien har Vattenfall installerat ett batterilagringssystem på 22 MW. Projektet var det första där vindkraft och batterier kombinerades i denna skala. Batterianläggningen levererar frekvensbalanserande tjänster till det brittiska stamnätet.

Pågående projekt

Ray (Storbritannien)

Vid den befintliga vindkraftparken Ray i Storbritannien utvecklar Vattenfall ett batterilagringssystem på 20 MW/40 MWh som ska erbjuda det brittiska nätet såväl stödkraft som flexibilitet.

Slufterdam (Nederländerna)

Vattenfall undersöker möjligheterna att utnyttja förnybar el från vindkraftparken Slufterdam för att producera vätgas vid en anläggning i den närbelägna hamnen i Rotterdam.

Eemshaven (Nederländerna)

I norra Nederländerna undersöker Vattenfall möjligheterna att uppföra en storskalig solkraftpark vid den befintliga landbaserade vindkraftparken i Eemshaven.

Hybridkraftparker erbjuder flera fördelar:

  • Bättre nätutnyttjande: Eftersom vind- och solkraft kompletterar varandra vad gäller produktionsperioder är det möjligt att utnyttja tillgänglig nätkapacitet på ett bättre sätt. Batterier och elektrolysanläggningar kan dessutom användas för att förhindra kraftreduceringar, se till att produktionsomställning kan göras i tid och tillhandahålla nätstabiliserande tjänster.
  • Kostnadseffektivitet: Alla teknikslag kan utnyttja samma infrastruktur som exempelvis vägar, nätanslutning och transformatorstationer.
  • Effektiv markanvändning: De olika teknikslagen byggs på samma plats, inte utspritt. Detta blir allt viktigare eftersom mark är en begränsad resurs, i synnerhet i länder som Nederländerna, och den regionala markplaneringen blir allt mer restriktiv.
  • Minskade finansiella risker: När olika typer av teknik som kompletterar varandra kombineras får man diversifiering och därmed också lägre risknivåer för parken som helhet. På lång sikt kan vätgas betraktas som en naturlig prissäkring mot volatila energipriser, förutsatt att vätgashandelsavtal har tecknats.

Läs mer om Vattenfalls hybridparker med batterilagringssystem:

Se även

Cadelers installationsfartyg Wind Osprey, som bär turbinbladen som ska installeras senare. Foto: Vattenfall/Charles Walker

Milstolpe HKZ: halvvägs till färdigbyggd

– Vi är halvvägs mot att ha byggt färdigt världens första havsbaserade vindkraftpark utan subventioner — en stor milstolpe som vi alla kan vara mycket stolta över, säger Søren Andersen, Seni...

Läs hela artikeln
Vindkraft - Vattenkraft - Kärnkraft

Framtiden är elektrisk – men kommer elen att räcka?

Det är frågor som kommer att stå i centrum vid ett lunchseminarium på Vetenskapens Hus i Luleå på torsdag den 24 november. Mötet streamas och går att följa via länk för alla som inte kan var...

Läs hela artikeln
Vätgasreducerad järnsvamp

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat fossilfritt järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos fossilfri järnsvamp som direktreducerats med vätgas, jämfört med den fossilbaserade processen.

Läs hela artikeln