Decentraliserade lösningar

Energilagring med batterier

Energilagring och nätstabilitet hör till de viktigaste frågorna i den nya energivärlden. Vattenfall driver på omställningen till ett nytt energilandskap och arbetar för att underlätta integrationen av förnybar energi. Batterilagringssystem spelar en viktig roll, och Vattenfall har redan inlett flera batteriprojekt. Storskaliga batterier som installeras vid vindkraftsparker bidrar till att sänka kostnaderna, inte bara för vindkraftsparken utan också för batterianläggningen eftersom de kan dela på samma infrastruktur och samtidigt ge nätägaren ökad flexibilitet. Batterierna fungerar också som fossilfria lagringslösningar hos kunden och ersätter dieselgeneratorer i reservströmförsörjningen för datacenter.

Batterierna innebär också att kunderna kan vara mer flexibla i sin förbrukning genom att tillämpa så kallad peak shaving. Den här tekniken används för att minska elanvändningen under de perioder då efterfrågan är som störst, och kan därigenom sänka kostnaderna.

Samarbete med Northvolt

För att möjliggöra morgondagens fossilfria energisystem samarbetar Vattenfall bland annat med Northvolt, som har målet att producera världens grönaste batterier. Se videon (på engelska).

Nyheter om energilagring

Bild över området där batterilagret planeras byggas

Uppsala kommun växer snabbt vilket innebär ett ökat behov av el. För att möta det ökade be...

Nyhet
Grafisk illustration av ett batteri

Elbilarnas batterier har betydligt lägre klimatpåverkan än vad man tidigare har antagit, v...

Nyhet
Vattenfall bygger sin första hybridenergipark, bestående av vindkraft, solel och batterilagring. Parken ligger vid Haringvliet  i Nederländerna
Pressmeddelande
2019-08-12

Vattenfall kombinerar elproduktion från vind och sol med batterilagring i ny hybridpark

Vattenfall bygger sin första hybridenergipark, bestående av vindkraft, solel och batterila...

Pressmeddelande

Se även

Bygget av vindparken Kentish Flats

Vattenfall är fast beslutet att använda resurser på ett hållbart sätt.

En flicka som springer med en flagga på en strand

Genom att introducera fossilfri elektricitet i nya branscher kan klimatpåverkan minimeras.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm.

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.