Två vindkraftverk mot blå himmel

OX2 ny ägare till vindkraftsprojektet Klevberget

Vindkraftsbolaget OX2 har kommit överens med Vattenfall om att förvärva rättigheterna till vindprojektet Klevberget i Ånge kommun i Västernorrlands län. 

Enligt avtalet övertar OX2 hela projektet från Vattenfall som har en beräknad kapacitet om cirka 150 MW och ett lagakraftvunnet tillstånd.

En grupp lokala markägare utvecklade projektet fram till 2018 då tillstånd erhölls. Därefter tog Vattenfall över projektet så att det kunde förädlas ytterligare i form av bland annat elnätskoncession, detaljprojektering och kompletterande inventeringar. Nu tar alltså OX2 över projektet. 

Hillevi Priscar, landschef Sverige OX, kommenterar:

– OX2:s ambition är att starta byggnationen av vindparken Klevberget under 2022. Vi ser fram emot att samarbeta med markägare, samebyn, närboende och Ånge kommun. Vi vill tacka Vattenfall för förtroendet att ta projektet vidare och för att ha utvecklat projektet framgångsrikt fram till nu. När OX2 etablerar vindparker strävar vi alltid efter att det ska innebära en positiv utveckling av den närliggande bygden, inklusive ökad biologisk mångfald. 

daniel-gustafsson-vindkraft-2015.jpg

Daniel Gustafsson, chef för utvecklig av landbaserad vindkraft Vattenfall, kommenterar:

– OX2 har den erfarenhet och kompetens som krävs för att på ett ansvarsfullt sätt ta projektet vidare mot ett förverkligande och därmed bidra till vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vattenfalls övergripande strategi står fast i att utveckla, bygga och förvalta vindkraft, med cirka 2 000 MW i pågående byggnation och runt 10 000 MW land- och havsbaserad vindkraft under utveckling.

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Hollandse Kust Zuid

Första elen levererad från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

Den första elen från havsvindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna har nu levererats till det nederländska stamnätet.

Läs hela artikeln
Ett vindkraftverk i Vattenfalls havsbaserade park Horns Rev 3

Vattenfall är förkvalificerat för upphandling av vindkraft i Medelhavet

Vattenfall är förkvalificerat för Frankrikes kommande upphandling av flytande havsbaserad vindkraft utanför kusten vid Medelhavet.

Läs hela artikeln