Ringhals 3 och 4 redo för ny driftsäsong

Förra veckan avslutades den årliga avställningen för bränslepåfyllning och underhåll på Ringhals 3 och 4. Kärnkraftverken är nu trimmade och redo att leverera el till det svenska kraftsystemet, ännu en driftsäsong.

Den årliga revisionen på Ringhals 3 drog igång 24 maj och var, enligt ursprunglig plan, planerad till den 16 juni. Förutom byte och påfyllning av kärnbränsle, sågs bland annat tätplåten i reaktorinneslutningen över, golvet därinne målades om och underhåll på de stora 400 kV ledningarna gjordes.

Bränsleincident på Ringhals 3

Underhållsarbetet på Ringhals 3 gick enligt plan fram tills morgonen 2 juni, då ett bränsleelement lossnade från sin lyftanordning i samband med att det skulle flyttas i bränslebassängen. Bränsleelementets placering gjorde att Ringhals beslöt att pausa alla pågående underhållsarbeten. I samråd med bränsleleverantören tog Ringhals fram ett specialverktyg så att bränsleelementet kunde lyftas och flyttas till en bättre position i bassängen så att bränslehanteringen kunde fortsätta.

Den 9 augusti återupptogs arbetet igen och fem veckor senare, 4 september, var anläggningen klar att leverera el till elnätet igen.

- Situationen med bränsleelementet var olycklig men hanterades väldigt bra av organisationen. Det fanns ett stort engagemang för att lösa problemet på ett säkert och tryggt sätt, säger Ringhals produktionschef Sven-Anders Andersson.

Revisionen på Ringhals 4 drog igång 27 juli och 4 000 arbeten senare, på kvällen 9 september, fasade Ringhals 4 igen.  

Dubbla avställningar på Ringhals

På grund av bränsleincidenten på Ringhals 3 och den medförande pausen i arbetet blev konsekvensen dubbla avställningar för Ringhals 3 och 4 under augusti.  

- Att ha två avställda reaktorer samtidigt är ingen önskvärd situation, varken för Ringhals som organisation eller för den svenska elmarknaden, säger Ringhals vd Björn Linde.  

Underhållsarbete i en pandemi

Avställning för underhåll innebär full aktivitet och mycket folk i rörelse på Ringhals. För andra året i rad genomfördes arbetet trots strikta restriktioner och anpassningar med avseende på covid -19. För att arbetet skulle genomföras på ett smittsäkert sätt hade Ringhals förberett sig noga. Att alltid tänka på säkerheten först gällde även i denna situation:

- För att snabbt identifiera smitta etablerade vi ett eget center för snabbtester i Ringhals idrottshall, där företagshälsovården gjorde regelbundna och slumpvisa tester. Munskydd har varit ett krav om avstånd inte gått att hålla och två stora mattält har funnits att tillgå för att underlätta vid matsituationerna. Tack vare ett fint samarbete mellan alla inblandade har det fungerat bra, säger Ringhals presschef Anna Collin.

Hösten är här och Ringhals 3 och 4 är åter redo att leverera el: säkert, stabilt och fossilfritt.  

Ringhals kärnkraftverk

Foto: Annika Adler Örnborg, Robert Gabrielsson

Se även

Nya musselfilter och kulfångare

Blåmusslor nekas entré på ena sidan och renskulor fångas upp på andra sidan. Nu byter Ringhals åtta stycken tre ton tunga rör med specialsilar i kylvattensystemet på Ringhals 4.

Läs hela artikeln

Årlig service på Ringhals 4

Sista veckan i juli ställs Ringhals 4 av för bränslebyte och årlig service. Programmet är fulltecknat under de nära sju veckorna som avställningen pågår.

Läs hela artikeln

Halvtid för det årliga underhållet

Det årliga underhållet av Ringhals 3 har efter två veckor nått halvtid. Flera arbeten är redan klara och en del system börjar återställas inför driftsäsongen.

Läs hela artikeln