Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för cirka 780 000 hushåll. Nu startar samrådet för vindkraftsparken.

Projektet som kallas Kattegatt Syd tar nu ett formellt steg framåt och påbörjar samrådet. Myndigheter, särskilt berörda och övrig allmänhet som är intresserade och vill ge sina synpunkter på den föreslagna vindkraftsparken har möjlighet att tycka till om förslaget.

– Vi ser fram emot att informera om projektet. Med vårt digitala samrådsrum hoppas vi på att locka en bred målgrupp men också genuint intresserade av förnybar elproduktion, säger Johan Weimenhög, projektansvarig för Kattegatt Syd.

På grund av Covid-19 genomför Vattenfall samrådet på webben. I ett digitalt samrådsrum presenteras hela vindkraftsprojektet.

Placeringen är, efter en ordentlig analys av den svenska kusten, vald utifrån lämpliga vindförhållanden och bottendjup.

Det utpekade området för den planerade vindkraftsparken är 177 kvadratkilometer stort och ligger 25 kilometer utanför Falkenbergs kustlinje, strax norr om systerprojektet Stora Middelgrund som Vattenfall förvärvade 2019.

Det utpekade området för den planerade vindkraftsparken.

Närheten till Stora Middelgrund-projektet innebär flera samordningsfördelar.

Att bygga en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service. För drift av en anläggning som Kattegatt Syd behövs cirka 20–30 lokalt anställda tekniker samt olika lokala under­leveran­törer av varor och tjänster.

Om den närliggande vindkraftsparken Stora Middelgrund byggs blir behovet av lokal arbetskraft förstås ännu större.

Om parken får de tillstånd som behövs är planen är att den ska stå klar 2030.

Om Kattegatt Syd

  • Kattegatt Syd kommer att ha potential att producera 4,7 TWh per år vilket i nuläget motsvarar cirka 2,5–3 % av Sveriges totala elproduktion.
  • Vindkraftsparken Kattegatt Syd omfattar ett 80-tal turbiner med en installerad effekt på upp till 1200 MW.

Om samrådet

  • Mer information och digitalt samrådsrum samt samrådsunderlag finns på projektets samrådssida, vattenfall.se/kattegattsyd-samrad 
  • Samrådet pågår från 8 januari till 19 februari 2021.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln