Förändrade beredskapszoner runt Forsmark

Den 1 juli 2022 ändras beredskapszonerna runt kärnkraftverken i Sverige. Bakgrunden är internationell anpassning och erfarenheter från Fukushima i Japan.

Länsstyrelsen i Uppsala län går i dagarna ut med brev som innehåller information och jodtabletter till alla som bor, har fritidshus eller arbetar nära kärnkraftverket i Forsmark. Det är cirka 20 000 adressater som är berörda jämfört med tidigare 3 000. Jodtabletterna delas ut för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka och det är länsstyrelsen som ansvarar för förhandsutdelningen på uppdrag av regeringen.

Förändringen som görs efter regeringsbeslut, beror inte på någon försämrad säkerhet vid kärnkraftverken, eller rådande omvärldssituation. De svenska kärnkraftverken har flerdubbla system som ska skydda mot såväl tekniska som mänskliga fel. Utökningen innebär däremot att Sverige uppfyller internationella krav på beredskap för kärntekniska verksamheter.

Inre och yttre beredskapszon införs

Förändringen innebär att det ska finnas en inre och en yttre beredskapszon med en ungefärlig sträckning på 5 respektive 25 kilometer runt kärnkraftverket. Det är områden där länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter förbereder olika skyddsåtgärder. Förändringarna påbörjades 2017 efter att Strålsäkerhetsmyndigheten presenterat en utredning som analyserat erfarenheter efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.

Boende och verksamheter som finns ungefär 12–15 kilometer från kärnkraftverket fick jodtabletter 2021 enligt den inre beredskapszon som gäller fram till 1 juli 2022, och får i år inga nya jodtabletter. De får däremot ett kuvert med samma informationsbroschyr och ett följebrev med uppmaningen att behålla jodtabletterna från i fjol.

Jodtabletter till yttre beredskapszon

Förändringen av zonerna gör att många fler än tidigare får jodtabletter. Utskicket sker med posten till folkbokföringsadressen och går till både permanentboende och fritidshusägare. Utdelningen startar 25 april och förväntas vara klar innan juni månad. Även företag, skolor och verksamheter omfattas av utskicket. Verksamheter som inriktar sig på boende för turister (campingar, gästhamnar och liknande) får också jodtabletter och informationsbroschyrer.

karta_beredskapszon.png

Illustration med de nya beredskapszonerna. Bild: Länsstyrelsen i Uppsala.

Varför kommer detta nu?

Förändringarna som görs påbörjades redan 2017 och är med andra ord planerade sedan länge. Det finns ingen koppling till det säkerhetspolitiska läget i stort eller Rysslands invasion av Ukraina. De jodtabletter som länsstyrelsen skickar ut ska endast tas på uppmaning av länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka i Sverige. Jodtabletterna ska tas av barn, gravida och vuxna under 40 år. Doseringsanvisningar finns på paketet. Syftet är att mätta sköldkörteln med icke radioaktiv jod, vilket hindrar upptag av radioaktiv jod. Att ta jodtabletter på grund av en olycka någon annanstans i världen är inte aktuellt, vilket Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin webbplats med anledning av kriget i Ukraina.

För mer information

länsstyrelsens webb finns mer information om kärnenergiberedskap i länet. Hos Strålsäkerhetsmyndigheten går det att läsa om jodtabletter och om kärnkraft och säkerhet.

Se även

Beredskapszonen runt Ringhals utökas

Att säkerheten alltid kommer först är kärnkraftens gyllene regel. Våra kärnkraftverk har flerdubbla system som ska skydda mot såväl tekniska som m&a...

Läs hela artikeln

Nytt produktionsrekord på Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk satte nytt produktionsrekord 2021. Aldrig tidigare har Forsmarks tre reaktorer tillsammans producerat så mycket el. Om alla 5 miljoner personbilar i Sverig...

Läs hela artikeln
GE Hitachi BWRX-300 - Fermi Energia  referensreaktor för teknologi. Källa: Fermi.ee
Källa: Fermi.ee

Så kan SMR bli framtiden för kärnkraften

Små modulära reaktorer, så kallade SMR:er, blir allt tydligare ett alternativ inom kärnkraften. Vilka är fördelarna? Hur ser utvecklingen ut? Hur kan de användas?

Läs hela artikeln