Forsmark 3 avställd för årligt underhåll

Den årliga avställningen på Forsmark 3 har inletts. Service, underhåll och utbyte av en femtedel av bränslet ska bland annat utföras, och totalt är 1 400 personer inblandade i arbetet.

Söndagen den 1 maj drog den så kallade revisionen igång på Forsmark 3. Förutom egen personal anlitas cirka 650 externa konsulter och leverantörer från olika företag. För att få ihop det enorma pusslet har revisionsplaneringen pågått i över ett år.

– Planering av arbeten och framtagning av tidplaner är viktiga verktyg för att alla ska kunna genomföra sitt jobb på ett bra sätt, säger Kenneth Stensson som är revisionsledare på Forsmark 3.

Underhåll, förbättringar och inspektioner

Under avställningen på drygt tre veckor ska nära 2 800 arbetsorder genomföras, varav 35 är större åtgärder. Många arbeten omfattar byten av enstaka komponenter som ventiler eller pumpar där de gamla delarna plockas bort för montage av nya delar. Utbyten kommer även göras i kontrollrummet, som bland annat ska få en ny bildskärm och andra komponenter.

– Utöver alla utbyten kommer det göras reaktortankprovning och robotkontroller av svetsar i rör anslutna till reaktortanken. Detta gör vi för att kontrollera skicket på delarna och se om det finns fel som behöver åtgärdas, säger Kenneth Stensson.

Revision på Forsmark

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong. Under avställningsperioden produceras ingen el.

Den så kallade revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.

De årliga avställningarna under 2022 genomförs följande perioder:

Forsmark 3: 1 maj - 28 maj.
Forsmark 2: 10 juli - 30 juli.
Forsmark 1: 4 september - 8 oktober.

Se även

Förändrade beredskapszoner runt Forsmark

Den 1 juli 2022 ändras beredskapszonerna runt kärnkraftverken i Sverige. Bakgrunden är internationell anpassning och erfarenheter från Fukushima i Japan.

Läs hela artikeln
GE Hitachi BWRX-300 - Fermi Energia  referensreaktor för teknologi. Källa: Fermi.ee
Källa: Fermi.ee

Så kan SMR bli framtiden för kärnkraften

Små modulära reaktorer, så kallade SMR:er, blir allt tydligare ett alternativ inom kärnkraften. Vilka är fördelarna? Hur ser utvecklingen ut? Hur kan de användas?

Läs hela artikeln

Ringhals 1 och 2 är nu bränslefria

Det sista bränslet från Ringhals 1 och 2 har nu transporterats bort från Ringhals och avvecklingsarbetet går in i nästa fas.

Läs hela artikeln