Forsmark får certifikatet ”Excellent arbetsgivare”

Forsmark tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna, enligt Nyckeltalsinstitutet kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor. Det gör att företaget blivit certifierat som ”Excellent Arbetsgivare 2022”.

– Vi är givetvis stolta över certifikatet. Det skickar en viktig signal till omvärlden samtidigt som det ger ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger HR-chef Pia Kilbo.

pia_kilbo_webb.jpg

Pia Kilbo, HR-chef.

Som kund hos Nyckeltalsinstitutet kan ett företag bli certifierat som Excellent arbetsgivare. Resultatet är baserat på data i form av indexerade arbetsvillkor som bland annat sjukfrånvaro, friskvård, lön, övertid, chefsstrukturer och karriärmöjligheter. För att få certifikatet Excellent Arbetsgivare 2022, krävs ett resultat i nivå med percentil 90, för år 2021. Det betyder att Forsmark tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutet kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

– Med tanke på att vi ska fortsätta verka på Forsmarkshalvön flera decennier framåt, vill vi vara attraktiva på arbetsmarknaden. De bästa talangerna ska söka sig till oss samtidigt som alla som jobbar på Forsmark ska kunna trivas och utvecklas. Inte minst vill vi att det ska finnas ett inkluderande arbetsklimat där vi ser fördelarna med varandras olikheter, säger Pia Kilbo.

350 företag kartlagda

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2021 och har genererats från en databas med information om drygt 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer. Mer finns att läsa på Nyckeltalsinstitutets hemsida.

Se även

Forsmark 3 avställd för årligt underhåll

Den årliga avställningen på Forsmark 3 har inletts. Service, underhåll och utbyte av en femtedel av bränslet ska bland annat utföras, och totalt är 1 40...

Läs hela artikeln

Förändrade beredskapszoner runt Forsmark

Den 1 juli 2022 ändras beredskapszonerna runt kärnkraftverken i Sverige. Bakgrunden är internationell anpassning och erfarenheter från Fukushima i Japan.

Läs hela artikeln

Ringhals 1 och 2 är nu bränslefria

Det sista bränslet från Ringhals 1 och 2 har nu transporterats bort från Ringhals och avvecklingsarbetet går in i nästa fas.

Läs hela artikeln