Första turbinen på plats i Grönhult

I småländska Grönhult har den första turbinen i den nya vindkraftsparken nu lyfts på plats. Totalt ska tolv vindkraftverk på sammanlagt drygt 67 MW installeras.

gronhult5.jpg

Byggnationen av Grönhults vindkraftspark som ligger i Tranemo och Gislaveds kommuner startade i maj 2021. Efter att vägar, uppställningsplatser, fundament och det interna elnätet för vindkraftsparken anlagts och installerats är det nu dags att montera själva vindkraftverken.

Transporten av vindkraftverken sker med specialfordon från hamnarna i Falkenberg och Karlshamn. Eftersom ekipagen är mycket långa – turbinbladen är nästan 80 meter långa – så sker transporterna nattetid för att minimera störningar i trafiken.

– Det känns bra att vi nått även den här milstolpen. Hela projektteamet har arbetat hårt tillsammans med våra avtalspartners för att nå hit. Har vi bara vädret på vår sida kommer vi att kunna installera alla tolv turbiner under sommaren som planerat, säger Bryan Wright på Vattenfall Vindkraft.

gronhult4.jpg

Parken får en total installerad effekt på 67,2 MW och ska tas i drift i slutet av 2022.

I februari 2021 såldes Grönhult till investmentbolaget TRIG, The Renewables Infrastructure Group Limited. Vattenfall Vindkraft bygger parken och kommer även att ansvara för förvaltning av vindkraftsparken och bland annat se till att tillstånd efterlevs samt ansvara för att upprätthålla kontakterna med markägare och myndigheter. De tolv vindkraftverken kommer årligen kunna förse cirka 40 000 hem med förnybar hushållsel.

Läs mer på vindkraftsparken Grönhults projektsida

Fakta

  • Plats: Gislaveds och Tranemo kommuner, Jönköpings och Västra Götalands län
  • Tolv vindkraftverk, V162-5,6 MW
  • Total installerad effekt: 67,2 MW
  • Totalhöjd: 200 meter
  • Rotordiameter: 162 meter
  • Potentiell årsproduktion: 210 GWh, motsvarande årsförbrukningen av hushållsel för cirka 40 000 svenska hem.
  • Tas i drift i slutet av 2022

Se även

Vindkraftverk i Hollandse Kust Zuid

Första elen levererad från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

Den första elen från havsvindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna har nu levererats till det nederländska stamnätet.

Läs hela artikeln
Ett vindkraftverk i Vattenfalls havsbaserade park Horns Rev 3

Vattenfall är förkvalificerat för upphandling av vindkraft i Medelhavet

Vattenfall är förkvalificerat för Frankrikes kommande upphandling av flytande havsbaserad vindkraft utanför kusten vid Medelhavet.

Läs hela artikeln
Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint

Sju enkla sätt att minska din elräkning

Spara på elen utan att göra avkall på komforten. Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint ger råd hur du bäst går till väga för att hålla elkostnaderna nere.

Läs hela artikeln