Första turbinen på plats i Grönhult

I småländska Grönhult har den första turbinen i den nya vindkraftsparken nu lyfts på plats. Totalt ska tolv vindkraftverk på sammanlagt drygt 67 MW installeras.

gronhult5.jpg

Byggnationen av Grönhults vindkraftspark som ligger i Tranemo och Gislaveds kommuner startade i maj 2021. Efter att vägar, uppställningsplatser, fundament och det interna elnätet för vindkraftsparken anlagts och installerats är det nu dags att montera själva vindkraftverken.

Transporten av vindkraftverken sker med specialfordon från hamnarna i Falkenberg och Karlshamn. Eftersom ekipagen är mycket långa – turbinbladen är nästan 80 meter långa – så sker transporterna nattetid för att minimera störningar i trafiken.

– Det känns bra att vi nått även den här milstolpen. Hela projektteamet har arbetat hårt tillsammans med våra avtalspartners för att nå hit. Har vi bara vädret på vår sida kommer vi att kunna installera alla tolv turbiner under sommaren som planerat, säger Bryan Wright på Vattenfall Vindkraft.

gronhult4.jpg

Parken får en total installerad effekt på 67,2 MW och ska tas i drift i slutet av 2022.

I februari 2021 såldes Grönhult till investmentbolaget TRIG, The Renewables Infrastructure Group Limited. Vattenfall Vindkraft bygger parken och kommer även att ansvara för förvaltning av vindkraftsparken och bland annat se till att tillstånd efterlevs samt ansvara för att upprätthålla kontakterna med markägare och myndigheter. De tolv vindkraftverken kommer årligen kunna förse cirka 40 000 hem med förnybar hushållsel.

Läs mer på vindkraftsparken Grönhults projektsida

Fakta

  • Plats: Gislaveds och Tranemo kommuner, Jönköpings och Västra Götalands län
  • Tolv vindkraftverk, V162-5,6 MW
  • Total installerad effekt: 67,2 MW
  • Totalhöjd: 200 meter
  • Rotordiameter: 162 meter
  • Potentiell årsproduktion: 210 GWh, motsvarande årsförbrukningen av hushållsel för cirka 40 000 svenska hem.
  • Tas i drift i slutet av 2022

Se även

Horns Rev 1 havsbaserad vindkraftspark

Så banade Horns Rev 1 väg för havsbaserad vindkraft

På 1990-talet beslutade den danska regeringen att bygga storskalig vindkraft till havs i Nordsjön. Problemet var att detta aldrig gjorts tidigare, och ingen visste egentligen hur. Vattenfall...

Läs hela artikeln
Havsbaserade vindkraftverk i Skottland

Vattenfall utvecklar ännu ett stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet  N-6.6 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt.

Läs hela artikeln
Stenfalk vid Ray vindkraftspark

Storbritanniens minsta rovfågel fortsätter att frodas vid Ray vindkraftspark

Med endast 1000 par i Storbritannien är stenfalken rödlistad i landet. En av livsmiljöerna där fågeln framgångsrikt har häckat är Vattenfalls vindkraftspark Ray i nordöstra England.

Läs hela artikeln