Fiskevårdsfonden till minne av Sven O. Hallman är öppen för ansökan

Behållningen från försäljningen av sportfiskelegendaren Sven O. Hallmans mycket omfattande samling fiskeredskap har nu av Vattenfall donerats till Sportfiskarna för att bidra till fiskevård landet runt. Fiskevårdsfonden är nu öppen för ansökan.

 

Sportfiskelegendaren Sven O. Hallman

Foto: Arkiv / Sven O. Hallman fiskar lax i Mörrum på 1940-talet.

Civiljägmästare Sven Hallman var under 1900-talet en av de allra främsta pionjärerna och företrädarna för det svenska sportfisket. Han fiskade själv i alla världsdelar utom Australien och samlade under flera decennier på sig tusentals fiskeredskap och relaterade föremål. Samlingen skänkte han genom ett gåvobrev 1988 till Vattenfall för upprättandet av sportfiskemuseet Sportfiskeforum i Älvkarleby. Många ansåg den vara världens förnämligaste samling i sin genre. 

Sportfiskeforum stängdes 2016 och samlingen såldes i våras, i enlighet med Sven Hallmans gåvobrev, på auktion. Behållningen av auktionen har nu av Vattenfall överlämnats till Sportfiskarna för att användas till konkret fiskevård.

– Det är mycket glädjande att behållningen från auktionen nu kan komma till nytta till fiskevårdande insatser i enlighet med Sven O. Hallmans önskemål, säger Frida Gavelin på Vattenfall Vattenkrafts miljöavdelning.

Sportfiskarna: Ansök om fiskevårdsmedel för 2024 från fonden

Organisationer med anknytning till fiskevatten eller vattenvård kan nu söka medel för konkreta fiskevårdsprojekt med långsiktig nytta för den biologiska mångfalden och sportfisket. Sista datum för ansökan är 1 mars 2024. Totalt finns 250 000 kronor att fördela. Besök vår webb för mer information om fonden och årets utlysning.

Läs mer om ansökan här

Frågor?
Kontakta: Julius Jarving Ohlsson, 070-020 90 55
fiskevardsfonden@sportfiskarna.se

Se även

Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln
3D-visualisering av CSS vid Sleipner, Norge. Copyright: Equinor
Equinor

I Sleipnerfältet i Norge har koldioxid pumpats ner i berget sedan 1996

Samtidigt som debatten om avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) går varm på andra håll, har koldioxid lagrats djupt under Nordsjön utanför Norges kust sedan ...

Läs hela artikeln
Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln