Utsikt över kärnkraftverket i Forsmark en vinterdag

Nytt rekord för Forsmarks elproduktion

2022 blev ett rekordår för Forsmark. Aldrig tidigare har så mycket el producerats på kärnkraftverket, som är Sveriges största elproducent.

25 545 791 MWh - så lyder det nya produktionsrekordet. Enklare uttryckt handlar det om drygt 25,5 TWh vilket utgör närmare en femtedel av landets elbehov. Samtliga tre reaktorer har haft bra produktionsår, och för reaktorn Forsmark 2 handlar det om det bästa året sedan starten i början på 1980-talet. Även Forsmark 3 visar höga siffror.

─ Vi gör ett fantastiskt bra resultat. Den provdrift på högre effektnivå som vi inledde i höstas på Forsmark 1 fortsätter i vår, när vi fått klart med nödvändiga tillstånd. Det gör att vi räknar med att fortsätta bidra på ett kraftfullt sätt till Sveriges elförsörjning, säger Forsmarks vd Björn Linde.

Tillgängligheten är ett mått på hur stor del av tiden som anläggningen producerar för fullt. År 2022 landar Forsmarks tillgänglighet på över 90 procent.

─ Våra anläggningar är välskötta och våra medarbetare bidrar varje dag till att vi kan leverera fossilfri el med hög tillgänglighet till samhället, säger Torbjörn Wahlborg som är chef för Vattenfalls elproduktion i Norden.

Här kan du läsa mer om Forsmarks produktionshistorik.

För ytterligare information kan du kontakta:

Vattenfalls pressavdelning
Telefon: 08 - 739 50 10

Forsmarks presschef, Josef Nylén
Telefon: 0173 - 821 00

Fakta om Forsmark

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk och togs i drift på 1980-talet. Tillsammans tillför Forsmarks tre reaktorer lika mycket el som tre städer av Stockholms storlek förbrukar. Forsmarks årsproduktion är lika stor som en tredjedel av hela landets elförbrukning för bostäder och service inklusive sjukhus, skolor samt handel och hotell, mm.

På Forsmark jobbar cirka 1 150 personer. Sett till hela livscykeln har elproduktionen mycket låga koldioxidutsläpp, precis som vattenkraften och vindkraften inom Vattenfalls flotta. Just nu sträcker sig ägarnas planeringshorisont in på 2040-talet, och det kan bli aktuellt med förlängning av drifttiden.

Se även

Björn Linde

Ringhals och Forsmarks vd välkomnar regeringens förslag

Vattenfall välkomnar att regeringen nu öppnar för kärnkraft på nya platser i landet och att taket på tio reaktorer i drift tas bort. På onsdagen tillkännagav regeringen att man lägger fram f...

Läs hela artikeln

Forsmark först i Sverige med 3D-printad del i reaktorn

I ett halvår har Forsmark 3 kört med 3D-printade topplattor på två av bränsleelementen i reaktortanken. Att 3D-printa i metall heter internationellt AM, Additive ...

Läs hela artikeln
Ringhals

Ringhals 4 återstartar 19 mars

Elproduktionen vid kärnkraftverket Ringhals 4 återstartas 19 mars 2023.

Läs hela artikeln