Stor-Rotliden vindkraftspark

Vattenfall förvärvar vindkraftsprojekt i Östra Göinge

Vattenfall har förvärvat ett vindkraftsprojekt i Östra Göinge kommun i Skåne. Projektet som befinner sig i ett inledande utvecklingsskede har tidigare omfattat 16 vindkraftverk.

Projektet har tidigare utvecklats av Wanås Gods och den installerade potentiella effekten beräknas uppgå till ca 145 MW med en årsproduktion på ca 450 GWh, motsvarande fossilfri hushållsel till 90 000 hem*.

– Projektet är fortfarande i ett tidigt skede men vi ser stor potential i det, vindförutsättningarna i området är goda och förvärvet passar väl in i våra ambitioner att växa inom förnybar energi genom mer landbaserad vindkraft i Sverige, säger Vattenfalls projektledare Erik Grönlund.

Projektets tidigare ägare och utvecklare Wanås Gods AB förvaltar marken i projektområdet som består av två delområden, Bivaröd och Tryggaröd i Östra Göinge.

Idag används marken för skogsbruk och förutsättningarna för vindkraftsproduktion på markerna har utretts under ett antal år. Att Vattenfall Vindkraft nu fortsätter att utveckla projektet innefattar djupare analyser av förutsättningarna i området genom bland annat nödvändiga inventeringar, fortsatta utredningar och kontakter med berörda. I slutet av året planerar Vattenfall hålla samråd.

Vattenfall Vindkraft bedriver idag ett flertal landbaserade vindkraftsprojekt i olika stadier i Sverige. Dels genom egenutvecklade projekt och i partnerskap och genom förvärv av befintliga projekt i varierande utvecklingsskeden.

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning
Telefon: 08-739 50 10
E-post: press@vattenfall.com

Se även

Kerteminde Seafarm

Kriegers Flak ska användas för hållbar livsmedelsproduktion

Hur kan man producera fossilfri havsbaserad vindkraft och hållbar mat – och samtidigt förbättra den marina miljön och den biologiska mångfalden i det marina området? Det är vad det nya ”Win@...

Läs hela artikeln
Höge väg vindkraftspark

Spaden i marken för Sveriges två första hybridparker

I södra Sverige bygger Vattenfall två batterilagringssystem – vindkraftparkerna Höge väg och Hjuleberg ska bli en effektiv kombination av vindkraft och batterier. Batterilagringsanläggningar...

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln