Vattenfalls seminarium ”Vägen till nyindustrialisering i Sverige” i Almedalen

Vattenfall presenterade inspel till färdplan för elsystemet i Almedalen

Under Almedalsveckans näst sista dag genomförde Vattenfall ett seminarium med rubriken: ”Vägen till nyindustrialisering i Sverige” och presenterade ett inspel till färdplan för elsystemet med fokus på när, var och hur vi tillsammans ska möta den förväntade fördubblingen av elbehovet fram till 2045.

Almedalsveckan är Sveriges och troligen världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. En plats med fokus på dialog, där olika röster och olika perspektiv får höras.

Det finns en samsyn i samhället att det behövs mer investeringar i fossilfri elproduktion och elnät, för att nå klimatmålen och en konkurrenskraftig industriomställning. Det finns även en ökad samsyn om att staten måste ta en tydligare roll att samordna och prioritera mellan olika intressen.

– Det är bra att regeringen satt ett mål om 300 TWh el till 2045. Fokus behöver nu flyttas till var, när och hur. Vi har tagit fram ett förslag på hur en färdplan för Sverige elsystem skulle kunna se ut, som alla aktörer kan bidra till. För att möta industrins behov, i tid och i takt, säger Anna Borg, vd och koncernchef på Vattenfall.

Under seminariet presenterade Martin Vallstrand, Chef för Affärsutveckling på Vattenfall, bolagets förslag till hur planeringsmål för elsystemet skulle kunna sättas, mål som utgår ifrån att elsystemet behöver vara kostnadseffektivt, leveranssäkert och kunna byggas ut i takt med efterfrågan. Förslaget innebär att det sätts elproduktionsmål, mål för överföring och även för effekttillräcklighet.

Analysen fördjupade sig särskilt i hur systemet ska fungera fram till dess att kärnkraften kan börja byggas ut. Anna Borg tydliggjorde också att för att kärnkraften ska kunna byggas ut på ett konkurrenskraftigt sätt behövs ett kärnkraftsprogram. 

Under seminariet fick även Lotta Medelius-Bredhe gd på Svenska Kraftnät, Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv och Daniel Liljeberg, statssekreterare hos närings- och energiminister Ebba Busch möjlighet att ge sin syn på behovet av en färdplan och sin respektive roll ett möjligt genomförande.

Daniel Liljeberg kommenterade att det var en nykter analys med intressanta och konkreta förslag på lösningar och som de tar med sig i arbetet med den energipolitiska inriktningspropositionen som regeringen kommer att lägga under hösten.

Se även

Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln
Fågel över snötäckt berg

Vattenfall får toppbetyg för sitt klimatarbete

Vattenfall får högsta betyg i Carbon Disclosure Projects (CDP) miljörankning för 2023. Tillsammans med knappt 400 företag över hela världen finns Vattenfall med på CDP:s "A-lista" över föret...

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall kommenterar: Skakig analys ger felaktig bild av framtiden för fossilfritt stål

Den senaste rapporten från Skandinaviska Policyinstitutet, drar slutsatsen att flera elintensiva planerade satsningar i norra Sverige är ”orealistiska”. Vattenfall konstaterar att analysen a...

Läs hela artikeln