Vattenfall ses som Sveriges mest hållbara energibolag för tredje året i rad

Vattenfall är återigen rankad högst i Sustainable Brand Index årliga studie. Utnämningen innebär att Vattenfall för tredje året i rad ses som det mest hållbara varumärket i energibranschen enligt svenska konsumenter.

Vattenfall nådde förstaplatsen i Sustainable Brand Index även 2022 och 2023, och årets topplacering befäster positionen bland de svenska energibolagen. Även i Finland är Vattenfall i topp. Där har Vattenfall rankats som mest hållbara energibolag av allmänheten varje år de senaste sex åren.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Vattenfall än en gång får den här utmärkelsen. På Vattenfall har vi en viktig roll, att hjälpa samhället att bryta sig loss från beroendet av fossila bränslen. Vi jobbar målmedvetet med att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Utmärkelsen visar att våra kunder, partners och omvärlden uppmärksammat vårt arbete och uppskattar att hållbarhet är integrerat i allt vi gör, säger Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef.

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie inom hållbarhet och genomförs en gång per år i Norden, Nederländerna samt i de baltiska länderna. Studien har genomförts årligen sedan 2011. I årets studie har ett urval av 29 000 svenskar i åldern 16 till 75 år intervjuats under perioden november 2023 till och med februari 2024. Totalt har 432 varumärken från 36 olika branscher bedömts utifrån hur de lever upp till 17 globala hållbarhetsmål.  

Mer information om studien och 2024 års ranking hittar du här: www.sb-index.com

Se även

Vattenfallmedarbetare som står framför solpaneler

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt arbete för fossilfrihet

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har ett särskilt fokus på havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft – nödvändiga faktorer för energiomställningen och Vattenfalls fortsatta ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln

Vattenfall får internationell hållbarhetsutmärkelse – igen

Vattenfall har återigen mottagit utmärkelsen Supplier Engagement Leader från den globala organisationen CDP för sitt arbete att minska klimatutsläppen i leverantörsledet.

Läs hela artikeln