Vattenfall får internationell hållbarhetsutmärkelse – igen

Vattenfall har återigen mottagit utmärkelsen Supplier Engagement Leader från den globala organisationen CDP för sitt arbete att minska klimatutsläppen i leverantörsledet.

Vattenfall arbetar hårt för att minimera sitt koldioxidavtryck och har satt upp ett ambitiöst mål om att nå nettonollutsläpp till 2040. Men för en hållbar affärsverksamhet behövs också hållbara leveranskedjor. Under 2021 startade Vattenfall därför ett projekt (SCO2RE) för att minska koldioxidutsläppen från leverantörer för att minimera koldioxidavtrycket i leverantörskedjan.

Dessa ansträngningar och resultaten av projektet har uppmärksammats externt. Förra året erhöll Vattenfall för första gången utmärkelsen Supplier Engagement Leader för vårt leverantörsarbete. I år fick Vattenfall utmärkelsen igen.

Utmärkelsen delas ut av den globala organisationen CDP, som varje år granskar företag världen över och deras arbete med hållbara leverantörskedjor utifrån ett stort antal kriterier. Endast de bästa av de utvärderade företagen som får utmärkelsen Supplier Engagement Leader.

– För att nå vårt nettonollmål till 2040 är vi beroende av ett starkt leverantörssamarbete. Vi lägger stor vikt vid att utvärdera alternativ för cirkulära eller fossilfria material för våra investeringar i energiomställningen, såväl som i  vår dagliga verksamhet. Jag är därför mycket glad över att CDP genom rankningen av leverantörsengagemang återigen identifierar oss som ledande inom aktiviteter för att minska koldioxidutsläppen i värdekedjan, säger Helle-Herk Hansen, Vattenfalls miljöchef.

Läs mer om CDP och utmärkelsen (på engelska) här.

Se även

Vattenfallmedarbetare som står framför solpaneler

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt arbete för fossilfrihet

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har ett särskilt fokus på havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft – nödvändiga faktorer för energiomställningen och Vattenfalls fortsatta ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall och BASF tecknar köpeavtal för 49 procent av vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2

Vattenfall och BASF har kommit överens om att sälja 49 procent av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. De två företagen fördjupar därmed sitt partnerskap inom förnybar e...

Läs hela artikeln