Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall. Även om detta kommer att försena projektet kvarstår ambitionen att undersöka möjligheten att producera hållbart syntetiskt flygbränsle (SAF) med sikte på 2030.

Under 2021 tog Vattenfall initiativet till HySkies-projektet tillsammans med Shell, med målsättningen att påskynda omställningen till elektrobränslen för flyg. Nu har Vattenfall och Shell kommit överens om att öppna upp projektet och möjliggöra för potentiella nya partners att samarbeta med Vattenfall.

– När nya gränsöverskridande samarbeten som HySkies utvecklas kan justeringar behöva göras under de första stegen, som under förstudiefasen. Vattenfall tror dock fortsatt starkt på möjligheterna att utveckla en fossilfri industri i Forsmarksregionen och vi ser nu över i vilken omfattning vi kan producera elektrobränsle för marknaden till 2030, säger Per Sundell, senior affärsutvecklare på Vattenfall.

Även om Shell har uttryckt att de ser en framtid i HySkies-projektet, och en möjlighet till potentiella samarbeten i framtiden, har Shell i dagsläget en annan inställning till när i tiden som projektet kan genomföras.

Samtidigt som Vattenfall har hög tilltro till möjligheterna att skapa en fossilfri tung industri i Forsmarksregionen med hjälp av fossilfri el, vätgas och koldioxidinfångning, pågår för närvarande en granskning av projektets fulla potential, samt utredningar för att identifiera potentiella industripartners som kan delta i vårt arbete mot en fossilfri framtid.

Fakta

  • Elektrobränsle är en typ av hållbart flygbränsle (SAF).
  • Vid produktion av elektrobränsle används endast fossilfri el, återvunnen koldioxid och vatten i stället för fossilt råmaterial, som är fallet vid framställning av konventionella bränslen. Elen används primärt för att framställa vätgas genom elektrolys.
  • Koldioxid från en fjärrvärmeanläggning fångas in och i stället för att släppas ut den kan den användas för att framställa elektrobränsle. När flygplansmotorerna förbränner elektrobränslet släpps den infångade koldioxiden ut i atmosfären efter att ha använts en andra gång. Detta tillför inte någon ny koldioxid i atmosfären.
  • De råmaterial som ska användas är fossilfri el från det svenska elnätet samt koldioxid från Vattenfalls värmekraftverk i Uppsala där ungefär 200 000 ton koldioxid kan samlas in varje år.
  • Dagens flygplan är certifierade för användning av högst 50 % hållbart flygbränsle, beroende på produktionsmetoder, medan återstående delen utgörs av konventionellt flygbränsle.
  • Den tilltänkta produktionen på 80 000 ton hållbart flygbränsle per år skulle innebära ett avsevärt bidrag till Sveriges mål om ett fossilfritt inrikesflyg och motsvarar ungefär 30 % av det flygbränsle som behövs för att nå detta mål.

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Porsi

Vattenfall ansöker om planbesked för vätgasproduktion i Jokkmokk

Vattenfall har lämnat in en ansökan om planbesked till Jokkmokks kommun för att undersöka möjligheterna för en vätgasfabrik och vätgaslager i Porsi. Ansökan om planbesked är en administrativ...

Läs hela artikeln
Drönare i betongtunnel

Drönare gör det säkrare och effektivare

Utvecklingen av drönare har tagit rejäla kliv. Nu kan drönare utföra inspektioner på egen hand och utföra allt mer avancerade uppgifter. I Juktan kartlägger drönare nu hela vattenkraftverke...

Läs hela artikeln