Första samråd om utökat markförvar

Ett dussintal närboende var på plats när Ringhals höll sitt första samråd om ett utökat markförvar. På mötet ställdes bland annat frågor om markförvarets avrinning och strålningsnivåer.

För att på ett säkert sätt kunna fortsätta ta hand om det mycket lågaktiva avfall som skapas under Ringhals 3 och 4:s återstående livslängd förbereder Ringhals en ansökan om att få utöka kapaciteten i sitt markförvar.

Den 13 september hölls de första samråden i ärendet. På dagen träffade Ringhals representanter Länsstyrelsen, Varbergs kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten och på kvällen hälsades närboende och allmänhet välkomna.

Information till närboende

Totalt har omkring 400 närboende fått information om utökningen och en inbjudan till samrådet. Ett dussintal tog chansen och kom till Ringhals infocenter för mer information och tillfälle att ställa frågor.

Den första frågan handlade om markförvarets avrinning, där närboende ville veta vart regnet som faller på markförvaret tar vägen.

– Om lakvatten skulle uppstå leds det vidare till en infiltrationsbädd där det renas och kan provtas innan det hamnar i havet. Men själva markförvaret är täckt av en tät bentonitlera och konstruerat för att hålla tätt i 100 år. Därför kommer inget lakvatten ut från själva deponin, förklarade Mats Ahlqvist som är driftingenjör och ansvarig för Ringhals markförvar.

Strålsäkerhetsmyndighetens representant, som var på plats under samrådet, förtydligade att tillståndet faktiskt medger att en begränsad mängd vatten läcker in i markförvaret.

– Men efter tjugo års drift har vi fortfarande inte noterat något sådant läckage, sa Vattenfalls Catarina Ardell, ansvarig för markförvarets miljökonsekvensbeskrivning.

En annan fråga handlade om hur mycket radioaktivitet som strålar ut från markförvaret. Ingen alls, var det direkta svaret från Ringhals strålskyddsexpert Dan Aronsson.

– Strålningen från markförvaret är densamma som den naturliga bakgrundsstrålningen på andra platser i Halland. Det innebär att även om du står rakt ovanpå markförvaret utsätts du inte för mer strålning än du gör någon annanstans där du befinner dig, förklarade han.

Ytterligare en fråga handlade om huruvida förlängningen av den sista deponin också innebär att markförvaret måste stå under kontroll en längre tid.

– Det är vår bedömning att det inte kommer behövas. Även om vi gör den sista deponeringen 2045 kommer radioaktiviteten vara så låg 2060 att den inte är skadlig ens om någon skulle råka gräva upp avfallet, svarade Mats Ahlqvist.

Fler chanser att tycka till

Efter att ha informerats om olika alternativ till utökat markförvar och om hur den fortsatta processen går till avslutades mötet med kaffe och macka – samt en uppmaning om att fortsätta tycka till:

– Det här är första gången ni får säga vad ni tycker. Men det kommer fler tillfällen för närboende att lämna synpunkter. Gör gärna det, så vi kan få med oss era åsikter i den fortsatta processen. Ni kommer också få möjlighet att medverka under de slutliga förhandlingarna med miljödomstolen, som kommer hållas någonstans i Ringhals närhet, avslutade Catarina Ardell.

Fakta om markförvaret

I Ringhals markförvar deponeras det mycket lågaktiva avfall som verksamheten skapar i form av exempelvis använda skoskydd, trasor, verktyg, papper, plast och trä.

Nuvarande tillstånd medger deponering av 10 000 kubikmeter mycket lågaktivt avfall fram till 2030. Men sedan tillstånden meddelades har den planerade drifttiden för Ringhals 3 och 4 förlängts, och efter att årets deponering är slutförd är markförvaret fyllt till nästan 90 procent.

Därför ansöker Ringhals om att få utöka markförvaret med 5 000 kubikmeter. I ansökan ingår också att skjuta fram den sista möjliga deponin från 2030 till 2045.

Samrådet avslutas i oktober 2016. Ansökningarna beräknas lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten respektive Mark- och miljödomstolen under första kvartalet 2017. Slutligt beslut från dessa myndigheter väntas tidigast under 2018.

Ladda ner en beskrivning av hur markförvaret fungerar (PDF 57 kB)

Läs ett reportage om hur det gick till när Ringhals markförvar fylldes på i våras 

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']