Vattenfall bygger ny vindkraftpark för en halv miljard

Vattenfall har beslutat att bygga ännu en vindkraftpark 15 kilometer öster om Falkenberg, Högabjär-Kärsås. Den ligger i anslutning till Hjuleberg vindkraftpark som Vattenfall invigde i maj 2014. Högabjär-Kärsås får 12 kraftverk och kommer att producera hushållsel till ca 20 000 hem. Den totala investeringen uppgår till närmare 500 miljoner kronor.

Vattenfall fortsätter att satsa på vindkraft med nya projekt i Sverige. Högabjär-Kärsås vindkraftpark består av Högabjär samt en angränsande vindkraftpark, Kärsås, som Vattenfall förvärvade i oktober i år. Totalt kommer nu 12 vindkraftverk att byggas inom de bägge områdena som nu kallas Högabjär.

– Jag är glad över att vi nu kan presentera ännu en ny vindkraftpark i Sverige. Projektet Högabjär-Kärsås är helt i linje med vår strategi att endast investera i vindkraft där det är ett bra vindläge, vilket är positivt ur ett livscykelperspektiv, och där det är lönsamt, konstaterar Alberto Mendez Rebollo, chef för Vattenfall Vindkraft AB.

Vattenfall Vindkraft är inne i ett expansivt skede med flera projekt i olika stadier i tillståndsprocessen, både i södra och i norra Sverige. De senaste sex åren har Vattenfall investerat 40 miljarder kronor i vindkraft och på tre år har vi fördubblat vår vindkraftproduktion.

Vattenfall kommer att investera ytterligare 11 miljarder SEK i vindkraft de kommande fyra åren. Tillväxtmålen för förnybar elproduktion ligger fast trots att tuffare tider har påverkat Vattenfall och energibranschen.

Idag står vindkraften för ca 8 procent av Europas elproduktion (257 TWh) och ca 7 procent av Sveriges, (13 TWh) men andelen växer stadigt. Vindkraft är Europas snabbast växande energislag.

Läs mer: Högabjär & Vattenfalls vindkraftsverksamhet

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Gustafsson, projektledare Vattenfall Vindkraft, 076-77 07 315
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-59 77 338

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

   
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/ Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln