Vattenfall väljer MHI Vestas Offshore Wind som leverantör till Horns Rev 3

Vattenfalls vindkraftprojekt Horns Rev 3 går vidare. Att MHI Vestas Offshore Wind nu utsetts till föredragen leverantör av turbin V164-8 MW är en milstolpe i detta 400 MW-projekt.

– Vi är mycket nöjda med att utse MHI Vestas Offshore Wind till leverantörer av turbiner till Horns Rev 3 och vi ser fram emot samarbetet med att förverkliga vår fasta övertygelse att reducera kostnaderna inom havsbaserad vindkraft, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfall Vind.

– I koncessionsavtalet med den danska staten fastslås att Horns Rev 3 ska vara i drift senast 1 januari 2020 och dagens tillkännagivande tillsammans med kommande geotekniska undersökningar på plats och upphandling avfundament och kablar, säkerställer att Vattenfall nu är på god väg mot denna deadline, säger Gunnar Groebler vidare.

Horns Rev 3 kommer att bidra till Danmarks och Eus mål att reducera koldioxidutsläppen till 2020. Till havs äger Vattenfall idag 60 % av den existerande Horns Rev 1 med 80 vindkraftverk, 51 % av DanTysk (80 kraftverk) och 51 % av projektet Sandbank, båda tillsammans med Stadtwerke München, i den tyska delen av Nordsjön. Vattenfall startade nyligen också byggandet av Kentish Flats Extension i England. Totalt äger och driver Vattenfall 1800 MW vindkraft varav 1000 MW är havsbaserad.

  

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall AB, 070-597 73 38

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se
Instagram: #vattenfallvind

  

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental Europé. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln
Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten

Halvtid i bygget av Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark

Blakliden-Fäbodbergets vindkraftspark i Västerbotten tar byggpaus för vintern.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']